PL EN DE ES FR IT RU FI
Matka Boża Pielgrzymująca

Peregrynacja jest wyrosłą z potrzeb czasu metodą pastoralną, włączoną w duszpasterstwo Kościoła i obejmującą całe życie współczesnych ludzi. Poprzez wędrowanie obrazu matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z Szensztat, można doświadczyć rzeczywistości sceny Nawiedzenia. Maryja przychodzi do domów, jak Ta, która przynosi Chrystusa. Z sanktuariów szensztackich Matka Boża pragnie jako „Wielki Misjonarz” nawiedzić rodziny, aby uczynić ogniska domowe – „sanktuariami życia”, kościołami domowymi, w których Ona będzie Wychowawczynią i poprzez które będzie ewangelizowała współczesny świat. Kampania peregrynacji obrazu MTA jest jedną z apostolskich form, która rozwinęła się w Ruchu Szensztackim. Jako pierwszy podjął ją brazylijski diakon Joao Luiz Pozzobon, a wraz z rozwojem Ruchu Szensztackiego rozprzestrzeniła się po całym świecie. Z peregrynacją obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej łączą się łaski związane z Szensztackim sanktuarium:

    * łaska zadomowienia pomaga czuć się przez Boga przyjętym i kochanym.
    * łaska wewnętrznej przemiany mobilizuje do nieustannej pracy nad sobą i do kształtowania siebie według wzoru Jezusa.
    * łaska gorliwości apostolskiej pobudza do stawania się świadkiem Chrystusa oraz do głoszenia z zaangażowaniem Ewangelii we współczesnym świecie.


Sługa Boży, Ojciec Józef Kentenich, założyciel Dzieła Szensztackiego, widział w peregrynacji obrazu MTA konkretne urzeczywistnienie tego, co Ruch pragnie ofiarować Kościołowi i światu. On sam stwierdził: „Zauważcie jak w pracy Joao Luiza Pozzobon urzeczywistnione są wszystkie podstawowe idee Szensztatu.” Peregrynacja jest konkretnym wkładem w ewangelizację. O strategicznym znaczeniu tej formy apostolatu mówi Jan Paweł II:

„Matka bowiem nie tylko czeka na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści – a nawet tam, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem.”

Częstochowa, 4 czerwca 1979r

o. Kentenich
Czynię to, co Ojcu radość sprawia!
Beatyfikacja PK
Sługa Boży Józef Engling
Nasze wspólnoty
W Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Świdrze, podobnie jak w wielu sanktuariach szensztackich rozsianych po całym świecie, trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Siostry Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu żyjąc w bliskości Boga uwielbiają Go, wynagradzają, dziękują, przedkładają Bogu wszystkie sprawy Ojczyzny, Kościoła i świata...

Czytaj więcej
Akademia Rodziny
Dach Góra Chełmska
Kawiarenka dialogowa