PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej

Jest jedną z inicjatyw Ruchu Szensztackiego, wyrosła z potrzeb czasu. Jako metoda pastoralna włączona w duszpasterstwo Kościoła i obejmującą całe życie współczesnych ludzi. Poprzez odwiedzanie obrazu Matki Bożej, czczonej w Szensztacie jako Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa, można doświadczyć rzeczywistości sceny Nawiedzenia. Maryja przychodzi do domów, jak Ta, która przynosi Chrystusa. Z sanktuariów szensztackich Matka Boża pragnie nawiedzić rodziny, aby uczynić ogniska domowe – „sanktuariami życia”, kościołami domowymi, w których Ona będzie Wychowawczynią i poprzez które będzie ewangelizowała współczesny świat.

Pielgrzymowanie obrazu MTA (łac. Mater ter Admirabilis) jest jedną z apostolskich form, która rozwinęła się w Ruchu Szensztackim. Jako pierwszy podjął ją Sługa Boży, brazylijski diakon Jan Luiz Pozzobon, a wraz z rozwojem Ruchu Szensztackiego rozprzestrzeniła się po całym świecie.

Z peregrynacją obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej łączą się łaski związane z Szensztackim sanktuarium:

  * łaska zadomowienia pomaga czuć się przez Boga przyjętym i kochanym.
  * łaska wewnętrznej przemiany mobilizuje do nieustannej pracy nad sobą i do kształtowania siebie według wzoru Jezusa.
  * łaska gorliwości apostolskiej pobudza do stawania się świadkiem Chrystusa oraz do głoszenia z zaangażowaniem Ewangelii we współczesnym świecie.

Sługa Boży, Ojciec Józef Kentenich, założyciel Dzieła Szensztackiego, widział w wędrowaniu obrazu Matki Bożej konkretne urzeczywistnienie tego, co Ruch pragnie ofiarować Kościołowi i światu. On sam stwierdził:

„Zauważcie jak w pracy Jana Luiza Pozzobon urzeczywistnione są wszystkie podstawowe idee Szensztatu.”

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej jest konkretnym wkładem w ewangelizację i formą nowej Ewangelizacji.

O strategicznym znaczeniu tej formy apostolatu mówi święty Jan Paweł II:
„Matka bowiem nie tylko czeka na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści – a nawet tam, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem.”                            

Częstochowa, 4 czerwca 1979r

Obecnie Apostolat jest znany w 95 krajach świata. Matka Boża „odwiedza” w każdym miesiącu ok. 9 milionów rodzin. Najwięcej kręgów spotykamy w Brazylii, ojczyźnie Jana Pozzobona, ponad 200 tysięcy. W 18 krajach Europy działa około 15 000 kręgów. W Polsce istnieje 1600 kręgów, które działają w 360 parafiach.

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej, to także forma nowej Ewangelizacji. Każdy może zaprosić do siebie Matkę Bożą Pielgrzymującą, założyć kolejny Krąg.    

Jak założyć nowy Krąg?

Powstanie nowego Kręgu, można określić następującymi krokami:

1. Osoby, które poznały Apostolat i chciałyby założyć krąg w swojej parafii, powinny porozmawiać o tej inicjatywie z ks. Proboszczem, aby uzyskać jego zgodę. Jest to warunek konieczny do formalnego założenia kręgu. 

2. Informacje o podjętych staraniach wraz ze zgodą ks. Proboszcza, kontaktem do osoby odpowiedzialnej oraz wstępną listą rodzin lub osób, które chcą należeć do kręgu, należy przekazać do Krajowego Sekretariatu. Stamtąd otrzymamy obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.

3. Rozpoczęcie peregrynacji może mieć uroczystą, modlitewną formę, z poświęceniem Obrazu  i  rozesłaniem go przez ks. Proboszcza.

4. Obraz powinien przynajmniej raz w miesiącu być u każdego członka kręgu lub rodziny. Pomocą w przeżywaniu nawiedzenia jest modlitewnik, który otrzymujemy wraz z Obrazem.

5. Przez kolejne miesiące Matka Boża, odwiedzając członków Kręgu, „spotyka się” także z innymi ludźmi. Jeżeli będzie taka potrzeba, można założyć nowy krąg. Jeżeli jednak okaże się, że rodziny rezygnują z przyjmowania obrazu należy go przekazać do Krajowego Sekretariatu.

6. Cztery razy w roku ukazuje się BIULETYN INFORMACYJNY KRĘGÓW, który jest przekazywany z Sekretariatu Krajowego członkom kręgu przez osobę odpowiedzialną.

7. Aby, apostolat mógł się rozwijać i ubogacać nasze życie, potrzebna jest wymiana świadectw działania naszej Matki. Ona jest wielką Misjonarką! Dlatego wysyłamy do sekretariatu świadectwa, zdjęcia,  i krótkie sprawozdania ze spotkań do sekretariatu. Idealnie, gdyby to było raz na kwartał. Warto też umieszczać piękniejsze świadectwa w gazetkach parafialnych. Najważniejsze informacje i świadectwa znajdziesz na stronie: www.szensztat.pl - inicjatywy.

8. Istotnym zwyczajem Kręgów Matki Bożej Pielgrzymującej  stało się uczestniczenie raz w miesiącu we wspólnej Mszy św. (np. w pierwszą sobotę miesiąca, 18. dnia m-ca, lub w innym dogodnym terminie). Jest to okazja do wzajemnie integracji, wspólnej modlitwy, polecenia Bogu przez ręce Matki Bożej rodzin należących do kręgu, środowisk w których żyją. Po Eucharystii, tam gdzie jest taka możliwość, może odbyć się wspólne spotkanie, agapa, podzielenie się doświadczeniami, nowymi inicjatywami.

9. W peregrynację włączają się często Koła Żywego Różańca, Legion Maryi, członkowie parafialnych Kół Caritas, członkowie różnych Ruchów Katolickich. Pielgrzymująca MTA zapraszana jest do szpitali, przedszkoli, szkół, domów akademickich… Pielgrzymujący wizerunek nawiedza często osoby samotne i opuszczone.

Jeśli czujesz, że powinieneś zaangażować się w taką formę apostolatu dla nowej ewangelizacji swojego środowiska, a tym samym naszej Ojczyzny i Europy, zadzwoń lub napisz:

 Sekretariat Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej

Odpowiedzialni za projekt Apostolatu w Polsce:

o. Romuald Kszuk 

e-mail:  o.Romuald@szensztat.pl

 

s. M. Katarzyna Antolak

e-mail:  s.Katarzyna@szensztat.pl

 

s. M. Damiana Czogała

e-mail:  s.Damiana@szensztat.pl

Tel.: 887 100 881

 

DANE KONTAKTOWE:

ul. Czecha 9/11

05-402 OTWOCK

tel. 22/ 779 34 24

e-mail:  mta.pielgrzymujaca@szensztat.pl

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Możesz ofiarować dar serca na potrzeby Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej:
Nr konta: 97 1020 1127 0000 1002 0083 8763  z dopiskiem: APOSTOLAT MTA

 

Auxi.jpg

Królowa Nowej Ewangelizacji Europy

Podejmując myśl św. Jana Pawła II o potrzebie apostolstwa oraz w poczuciu odpowiedzialności za duchowe dziedzictwo Europy i nową ewangelizację, członkowie Apostolatu z państw europejskich, po trzy letnim przygotowaniu, ukoronowali 8 września 2012 r. Matkę Trzykroć Przedziwną w Jej pielgrzymującym wizerunku (Auxiliar) na Królową Nowej Ewangelizacji Europy. Uroczystości przewodniczył ks. abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Także wiele obrazów Matki Bożej otrzymało od członków kręgów duchowo wypracowane korony.

Koronacja jest zewnętrznym wyrazem aktu oddania całej Europy Maryi i prośbą, by Ona, jako Królowa Europy, wsławiła się i umocniła wierność chrześcijańskim korzeniom na tym kontynencie, by na nowo zrodziła Jezusa w sercach Europejczyków.

Świadkami tego wydarzenia w Schoenstatt/ koło Koblencji było trzy tysiące pielgrzymów z całej Europy. Na uroczystość przybyli także członkowie Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Polski (80 osób) oraz z Polskich Misji Katolickich w Niemczech (750 osób).

Z tej okazji Papież Benedykt XVI napisał:

„Niech Pan przez Jej wstawiennictwo otworzy wiele ludzkich serc na Dobrą Nowinę wiary, a nas niech uczyni zafascynowanymi świadkami swojej miłości…” a także udzielił wszystkim pielgrzymom swojego apostolskiego błogosławieństwa.


Jako przygotowanie do koronacji kapliczka europejski Auxiliar odwiedziła parafie krajów Europy, gdzie działa Apostolat. Także po koronacji kapliczka europejski Auxiliar pielgrzymowała do wielu parafii w 18 krajach Europy.

Obecnie, po raz trzeci wyruszyła w swoją pielgrzymią drogę po Europie (od 18 lipca 2017 r.), zaczynając swoje odwiedziny od polskich parafii. W sierpniu odwiedziła diecezję tarnowską i rzeszowską.


o. Kentenich
Zrób ze swego życia arcydzieło Bożej Miłości.
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
W Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Świdrze, podobnie jak w wielu sanktuariach szensztackich rozsianych po całym świecie, trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Siostry Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu żyjąc w bliskości Boga uwielbiają Go, wynagradzają, dziękują, przedkładają Bogu wszystkie sprawy Ojczyzny, Kościoła i świata...

Czytaj więcej
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków