Historia Sanktuarium

Sanktuarium Zawierzenia Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej jest duchowym centrum Ruchu Szensztackiego w archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji bydgoskiej i toruńskiej. Jest ono miejscem pielgrzymowania osób skupionych w Ruchu Szensztacki, jego sympatyków oraz grup parafialnych i różnych wspólnot religijnych z tego terenu i z innych części Polski.

Tutaj Matka Boża słynąca jako wychowawczyni obdarza łaską zadomowienia, wewnętrznej przemiany i owocnego apostolstwa.

SANKTUARIUM ZAWIERZENIA w Bydgoszczy na Piaskach zostało poświęcone 16.06.2001r. Jest darem wspólnoty szensztackiej dla Kościoła Diecezjalnego jako dziękczynienie za 2000 lat chrześcijaństwa i 1000 lat istnienia Diecezji Gnieźnieńskiej.

Przesłanie sanktuarium zostało odczytane ze znaków czasu!

Ideał sanktuarium odkrywaliśmy w ROKU JUBILEUSZOWYM 2000 jeszcze w trakcie budowy sanktuarium.

Zaproponowane były już wcześniej ideały: Sanktuarium Betlejem, Miłości, Zwiastowania

1-003W październikowym biuletynie diecezjalnym zaproponowano ideał Sanktuarium Zawierzenia, a inspiracją do tego był Ojciec św. Jan Paweł II, który w dniu 8 października 2000 roku dokonał wraz z biskupami całego Kościoła Powszechnego, Aktu Zawierzenia Kościoła i świata MB Fatimskiej. Od poświęcenia Sanktuarium w każdą niedzielę podczas nabożeństwa Zawierzenia modlimy się fragmentem z tego Aktu.

Jako argument za ideałem Zawierzenia podano także: drogę budowy Sanktuarium – która wymagała zawierzenia spraw po ludzku niemożliwych, a dokonywała się za wstawiennictwem Maryi i św. Józefa. To, czego doświadczaliśmy w okresie zbiórki pieniędzy na wykupienie terenu i budowy sanktuarium nazwaliśmy „Cudem nad Brdą”.

Ideał ZAWIERZENIA zaczerpnęliśmy z życia trzech wielkich ludzi:

1. Ojca Św. Jana Pawła II, który wypowiadał nieustannie Maryi „Totus Tuus”, czyli cały Twój.

2. Ks. Józefa Kentenicha, który składał wszystko w ręce Maryi i ufał Jej pośrednictwu- często powtarzając” Matka Boża doskonale się zatroszczy”. Mphc!

3. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, którego życie streścić można w słowach „Wszystko postawiłem na Maryję”

Podczas Triduum w Świdrze w 2000 roku zostało ustalone motto dla Rodziny Szensztackiej MARYJO Tobie zawierzamy, a nasza wspólnota podczas Wielkopostnego Czuwania 3/4. 03. 2001 r. wybrała ideał: SANKTUARIUM ZAWIERZENIA.

Opatrzność Boża tak sprawiła iż poświęcenie sanktuarium dokonało się w roku Kard S Wyszyńskiego w 16-stym dniu miesiąca w Dniu Papieskim, w 60 rocznicę aresztowania ks. Józefa Kentenicha przez Gestapo – 20.09.1941 r.

Krótka historia powstania sanktuarium Zawierzenia

Rozwój Dzieła Szensztackiego na ziemi bydgoskiej i gnieźnieńskiej związany był z podjęciem pracy apostolskiej przez Szensztacki Instytut Sióstr Maryi i założeniem placówki w Bydgoszczy w dniu 1.09. 1986 r.

Już w 1988 r. zakupiony został obraz MTA do sanktuarium i uświęcony obecnością w sanktuarium Wierności w Świdrze. 1 maja i 15 października 1989 r. pierwsze grupy rodzin zawarły przymierze miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną w sanktuarium Wierności w Świdrze. To Dar dla Maryi w 75 rocznicę powstania Dzieła Szensztackiego.

W 1990 r. powstały pierwsze sanktuaria domowe, a Wszystkie grupy i wspólnoty szensztackie wylosowały elementy sanktuarium i rozpoczęły duchowe jego wypracowywanie, oddając Matce Bożej do skarbca łask pracę nad sobą.

W pierwszą rocznicę zawarcia przymierza miłości (26 maja 1990 r.) w intencji powstania sanktuarium wyruszyła I piesza pielgrzymka na miejsce planowanej budowy Sanktuarium. Była to działka wykupiona przez Kurię Gnieźnieńska, na której był mały domek, gdzie zamieszkały nasze siostry.

W roku 1992 gdy obchodziliśmy 50-lecie Dzieła Rodzin ożywialiśmy ducha wdzięczności za przynależność do rodzin szensztackich. Wtedy zapadła decyzja o budowie centrum szensztackiego na własnej ziemi, a III piesza pielgrzymka po raz pierwszy dotarła na nowe miejsce.

W 1993 r. pielgrzymowaliśmy w I Diecezjalnej Pielgrzymce do Szensztat z obrazem MTA do sanktuarium. Owocem tego pobytu u źródeł było zrozumienie, jednej z zasadniczych zasad Ruchu, iż każdy człowiek ma określone zadanie do spełnienia i na miarę tego otrzymuje potrzebne Boże łaski. Jeśli daje z siebie za mało powstaje niezadowolenie, gdy chce być kimś więcej niż jest powstaje nerwowość, gdyż zadania go przerastają. Radość i zadowolenie z życia jest wtedy, gdy zaakceptuję rolę jaką Pan Bóg wyznaczył. Podjęliśmy pracę nad mową aby wychodziła tylko mowa budująca, wyświadczająca dobro drugiemu.

Na rozesłanie z Triduum wspólnota diecezjalna otrzymała następujące posłannictwo: Rodzino Szensztacka, bądź jak tęcza, łącznikiem Nieba z ziemią poprzez pogłębianie miłości do Maryi.

1994 r. to Rok Rodziny i 80-ta rocznica Dzieła Szensztackiego

Zapoznawaliśmy się z Aktami Założycielskimi. Postanowiliśmy utworzyć księgę sanktuariów domowych i odnowiliśmy akty ich poświęcenia, a po rodzinach pielgrzymowała kapliczka szensztacka.

(1.05. 1994 r.) podczas VI Pieszej Pielgrzymki na Piaski w intencji powstania sanktuarium w sercu zapadły słowa:

„Udowodnijcie mi najpierw, że mnie prawdziwie miłujecie. Wtedy chętnie obiorę miejsce pośród was.”

Na spotkaniu opłatkowym (3.01.1995 r.) jeszcze raz wylosowaliśmy elementy sanktuarium, aby ożywić duchowe jego wypracowywanie. I po 9 miesiącach 17.10.1995r. Szensztacki Instytut Sióstr Maryi otrzymał zgodę Ministerstwa Leśnictwa na wykupienie ziemi.

W 1997 r. przygotowując się do spotkania z Ojcem Św. postanowiliśmy wypracować duchowo kamień z Ziemi Świętej pod nasze sanktuarium. Kamień węgielny jest fundamentem, a w życiu chrześcijanina fundamentem jest miłość, zatem szerzenie atmosfery miłości było naszym darem dla Ojca św., a po rodzinach pielgrzymował Krzyż Jedności.

(3.06. 1997 r.) W Gnieźnie Ojciec św. pobłogosławił obraz MTA i kamień węgielny do sanktuarium.

W 1998 r. w 50–tą rocznicę powstania idei sanktuariów domowych ożywialiśmy nasze ych domowe sanktuaria oraz pomagaliśmy w zakładaniu nowych. Pośród naszych wspólnot powstało setne sanktuarium domowe

Ojciec Założyciel powiedział, że sanktuarium może powstać, gdy ma zaplecze 100 sanktuariów domowych i 22.05. 1998 r. Instytut Sióstr w drodze przetargu nabył działkę, na której dziś stoi Sanktuarium.

(Rok 1998) w Roku Ducha Św., gdy pracowaliśmy nad pogłębianiem otwartości na działanie Ducha Św. zdarzył się cud nad Brdą – udało się zebrać potrzebną sumę na zakup działki. To, co wydawało się niemożliwe stało się rzeczywistością. A my 9 raz pielgrzymowaliśmy na Piaski – odprawiona została nowenna pielgrzymowania.

Niedziele ewangelizacyjne w Diecezji Gnieźnieńskiej i Toruńskiej umożliwiły włączenie się diecezjan w dar jubileuszowy jakim jest nasze sanktuarium.

26.06. 1998 r.nastąpiło poświęcenie krzyża oraz terenu pod budowę Sanktuarium przez Ks. Bpa Bogdana Wojtusia.

W 1999 r, w 85 rocznicę powstania Dzieła Szensztackiego do Bydgoszczy przybył Ojciec Św. (7.06.1999 r) i . pobłogosławił dzwon o imieniu Jan Paweł II, obraz i koronę do kaplicy sióstr i Kolankowski Krzyż Jedności.

(27.06.1999 r.) w Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy została uroczyście wykopana „pierwsza łopata” przez przedstawicieli wszystkich wspólnot.

W lipcu 1999 roku powstało Stowarzyszenie Budowy i Utrzymania Sanktuarium oraz Diecezjalnego Centrum Szensztackiego.

Rok 2000 to rok budowy Sanktuarium. Wykopy pod fundament rozpoczęliśmy w dniu modlitwy Szensztatu w Polsce przed tronem Królowej Polski na Jasnej Górze. (1 maja 2000 r.) na zakończenie 11 Pieszej Pielgrzymki ks. kanonik Michał Andrzejewski dokonał poświęcenia fundamentów sanktuarium.

27.06.2000 w Święto MBNP Ks. Abp Henryk Muszyński poświęcił i wmurował kamień węgielny – to kamienie z Wieczernika i z Prasanktuarium

I wreszcie nadszedł dzień poświęcenia Sanktuarium Zawierzenia 16.06.2001r. Uroczystości przewodniczył Ks. Abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński przy współudziale Ks. Bpa Ignacego Jeża, protektora Ruchu Szensztackiego.

Przełożona prowincjalna Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, s.M. Franciszka Orzeł tak powiedziała na przywitanie wszystkich zgromadzonych: „Po wielu latach prowadzenia przez Opatrzność Bożą, po latach modlitwy w intencji powstania Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, wypracowania duchowego i pielgrzymowania na to miejsce możemy jeszcze raz powiedzieć – oto jest dzień, który dał nam Pan”.

W homilii ks. Arcybiskup powiedział „ jesteśmy ŚWIADKIEM WIELKIEGO – NIE WAHAM SIĘ POWIEDZIEĆ –HISTORYCZNEGO AKTU POŚWIĘCENIA Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Stanie się ono – nie wątpię w to- ośrodkiem apostolskiej działalności Ruchu Szensztackiego w archidiecezji Gnieźnieńskiej, ale nie tylko….

( )…Stąd będzie się rozlegał dzwon nadziei, który zaprasza do modlitwy w intencji Ojca św., który wzywa do świadectwa i do wierności w służbie Ewangelii, na wzór tego, który jako Totus Tuus oddał się Maryi”.

Na zakończenie Mszy św. swoje słowo wygłosił ks. bp Ignacy Jeż. Wspomniał, jak ks. Kentenich wyjaśniał w obozie ideę zadomowienia– mieć swój własny dom, to nie tylko cztery ściany, ale przede wszystkim rodzinna atmosfera.

W I rocznicę poświęcenia Sanktuarium Maryja w darze otrzymała piękne prezenty: ks. Abp Henryk Muszyński ustanowił 16.06. DNIEM ODPUSTOWYM dla osób nawiedzających nasze SANKTUARIUM, zostały wydane śpiewniczki szensztackie i odbył się I Festiwal Piosenki Szensztackiej.

Podczas Diecezjalnego Dnia Przymierza w 2002 roku został poświęcony Dom Św. Józefa. To wielka radość dla wspólnoty, gdyż Dom umożliwił rozwój życia przy Sanktuarium i szerzenie atmosfery rodzinnej.

25.03. 2004 r. powstała Diecezja Bydgoska, a Ks. Bp J. Tyrawa nawiedził Sanktuarium i naszą wspólnotę .

18. 10. 2004 r. w 90-tą rocznicę powstania Dzieła Szensztackiego w Sanktuarium Zawierzenia po raz pierwszy odbyła się całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach Wieczystej Adoracji Diecezji Bydgoskiej. Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie adorujemy każdego 18-tego dnia miesiąca.

16-19.06.2005 r. – nastąpiła Intronizacja Obrazu Miłosierdzia Bożego do Sanktuarium Zawierzenia. Umieszczenie w naszym Sanktuarium obrazu Miłosierdzia Bożego było wyrazem naszej gotowości, a z drugiej strony – wielkim wezwaniem do codziennego wytrwałego wybierania przez nas postawy miłosiernej miłości oraz nadziei – zamiast zwątpienia.

17-20.07.2008 r. –przed Światowymi Dniami Młodzieży w Sydney przez ponad rok trwały Diecezjalne Spotkania Młodych mające duchowo przygotować młodzież diecezji bydgoskiej do tego wspaniałego wydarzenia jakim jest spotkanie z Papieżem Benedyktem XVI. (zdjęcia w folderze).

Dzięki tym spotkaniom zrodził się pomysł, aby równolegle do ŚDM w Sydney odbyło się spotkanie w Bydgoszczy na Piaskach, podczas którego wszyscy wspólnie z młodzieżą z całej diecezji a także spoza chcieliśmy się łączyć, duchowo i poprzez łącza multimedialne, z młodzieżą będącą w tym czasie w Australii. Tą inicjatywę nazwaliśmy „SNaP – Sydney na Piaskach”. Było to dla nas wielkie przedsięwzięcie, ale dzięki zawierzeniu i opiece MTA wszystko przebiegło wspaniale.

17.01.2009 – włączyliśmy się w Diecezjalny Dzień Rodziny w łączności z VI Światowym Międzynarodowym Spotkaniu Rodzin Meksyk 2009.

W naszym Sanktuarium Zawierzenia modliliśmy się przy krzyżu Jana Pawła II z ostatniej drogi krzyżowej a młodzież modliła się przy krzyżu Światowych Dni Młodzieży i Ikonie Matki Bożej, które peregrynują po całym świecie. Było to jedyne i niepowtarzalne wydarzenie. (zdjęcia w folderze)

Wspólnota obecnie żyje przygotowaniami do koronacji MTA na Królową Zawierzenia.

W święto MB Różańcowej 07.10. korona przybyła do Sanktuarium.

Przy Sanktuarium dokonują się akty naszego osobistego i rodzinnego zawierzenia oraz świętowania: zawarcia Sakramentu Małżeństwa /wesele/, I – Komunii św., obchodzenie jubileuszy urodzin , kolejnych rocznic małżeńskich i wspólnotowych.

Sanktuarium nawiedza wielu pielgrzymów.?

Wiele diecezjalnych wspólnot gromadzi się na swoich spotkaniach formacyjnych w Sanktuarium Zawierzenia i domu Św. Józefa.

Co Sanktuarium Zawierzenia wnosi w przyszłość?

Sanktuarium Zawierzenia uczy nas zawierzenia, wdzięczności i miłości.

Wszystkie inicjatywy podejmowane przez nas takie jak(Dzień Dziecka, zabawy sylwestrowe, bal karnawałowy dla dzieci, Niedzielne Popołudnie dla Rodziny, Spotkania dla par przyjaciół i narzeczonych, spotkania dla osób starszych, spotkania dla koordynatorów i przyjmujących M.B. Pielgrzymującą, co miesięczne spotkania młodzieży) służą temu, aby przybywający do Sanktuarium doświadczyli atmosfery domu i opieki MTA.

Pragniemy, aby ludzie poznawali Szensztat poprzez nasze apostolstwo przy Sanktuarium, ale również w parafiach, w szkole, na studiach, w pracy, wśród znajomych, na spotkaniach Lednickich, podczas Pieszych Pielgrzymek. Pragniemy przyprowadzać ludzi, szczególnie młodych i tych, którzy szukają swojego miejsca, do naszego Sanktuarium. Chcemy zapalać i dawać świadectwo, poprzez to co robimy, wszędzie tam, gdzie posyła nas MTA.

Pragniemy radośnie trwać na dyżurach przy sanktuarium, czerpać moc z miejsca, gdzie Maryja hojnie rozdziela łaski potrzebne dla wypełnienia naszej niepowtarzalnej misji -zawierzać w codziennej modlitwie różańcowej przy sanktuarium Ojczyznę, darczyńców, pielgrzymów i rodziny.

W myśl modlitwy koronacyjnej i ideału naszego sanktuarium pragniemy wiernie i z radością wypełniać te zadania, które Maryja nam postawiła:

– pogłębiać przymierze miłości z Królową Zawierzenia

– zapełniać skarbiec łask, aby Maryja mogła obdarowywać potrzebnymi łaskami nawiedzających    Sanktuarium

– zgłębiać nauczanie Ojca Założyciela, aby wiernie nieść posłanie Szensztatu

– mieć serce i oczy otwarte na życzenia naszej Matki,

– wystrzegać się narzekania, zawierzać i szukać w trudnych sprawach ręki kochającego Ojca

– tworzyć rodzinną atmosferę przy sanktuarium i wokół nas

– z radością służyć wspólnocie diecezjalnej i włączać się w inicjatywy diecezjalne

– wspierać budowę Domu formacyjnego

W modlitwie przygotowującej do koronacji wołamy:

Ukochana Matko i Królowo!

Upraszaj nam wytrwałość

w podejmowanych postanowieniach,

kształtuj nasze serca

na uległe i wspaniałomyślne

narzędzia w Twoich Dłoniach

Maryjo – przybywaj, zwyciężaj, króluj –

w nas i poprzez nas

z Twego Sanktuarium Zawierzenia.

Amen

 Małgorzata Jasińska

1-033

Msza Święta – 10 lecie Sanktuarium Zawierzenia oraz Msza Święta dziękczynna za koronację MTA