Koronacja MTA

koronacja-obraz-300x199W czerwcu 2008 roku rozpoczęliśmy przygotowania do koronacji Matki Bożej na Królową Zawierzenia. Pragnęliśmy ofiarować Maryi koronę jako dar na Jubileusz roku 2014 i jako znak naszej wdzięczności za Jej błogosławioną obecność w Sanktuarium Zawierzenia na Piaskach oraz w życiu członków Ruchu i przybywających do Sanktuarium pielgrzymów. Pragnęliśmy jeszcze głębiej zawierzyć Jej nasze życie, troski i kłopoty, a także radości i sukcesy dnia codziennego i stawać się coraz bardziej uległymi narzędziami w Jej rękach.

Rok 2009, 2010 i 2011 to czas naszych duchowych przygotowań do koronacji. Na przestrzeni tych lat na nowo odkrywaliśmy źródła naszej duchowości, pogłębialiśmy przymierze miłości z Maryją, poznawaliśmy charyzmat i pedagogikę naszego Ojca Założyciela oraz uczyliśmy się postawy zawierzenia od Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, kardynała Ignacego Jeża i ojca Józefa Kentenicha.

Charyzmat Ojca Założyciela poznawaliśmy m.in. podczas rekolekcji prowadzonych przez Ks. Zygmunta Czaję w Domu Św. Józefa na Piaskach w dniach 23-26.07.2010 roku. Na długo zapamiętamy obrazowy i przystępny sposób, w jaki Ks. Zygmunt przybliżył nam pedagogikę Założyciela.

W ramach duchowych przygotowań do koronacji korona pielgrzymowała m.in.

• do Katedry Bydgoskiej

• do Sanktuarium Jasnogórskiej Królowej Polski

• do Sanktuarium Wierności w Świdrze

• do Sanktuarium Syjonu w Józefowie

Nawiedziliśmy również groby:

• Sługi Bożego Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w dniu 16.05.2010 roku

• Ks. Kard. Ignacego Jeża w dniu 12.07.2010 roku

• o. Józefa Kentenicha w dniu 15.09.2010 roku

• bł. Jana Pawła II w dniu 13.04.2011 roku.

We wrześniu 2010 roku wraz z koroną dla naszej Królowej Zawierzenia pielgrzymowaliśmy do Limburga – miejsca święceń kapłańskich naszego Założyciela oraz do Schönstatt – do Prasanktuarium – źródła i centrum naszego Ruchu.

W kwietniu bieżącego roku korona peregrynowała do Altoeting w Niemczech, a także do Włoch: do Loreto – domku Świętej rodziny, do Lanciano – miejsca Cudu Eucharystycznego, do San Giovanni Rotondo, do Asyżu, Padwy i Wenecji oraz do Rzymu.

Koronę dla Królowej Zawierzenia pobłogosławili:

• Ks. Bp Jan Tyrawa ordynariusz diecezji bydgoskiej (18.listopada 2009 roku),

• Ks. Kard. Kazimierz Nycz –metropolita warszawski (16 maja 2010 roku)

• Ojciec Święty Benedykt XVI (13 kwietnia 2011 roku)

Korona wykonana została przez Tomasza i Katarzynę Walczak, członków IX Kursu Związku Rodzin Szensztackich i po raz pierwszy do Sanktuarium dotarła 07 października 2009 roku w Święto Matki Bożej Różańcowej.

Od czuwania adwentowego w grudniu 2009 roku rozpoczęła się peregrynacja korony w naszych rodzinach, parafiach i wspólnotach, w diecezji bydgoskiej i toruńskiej oraz archidiecezji gnieźnieńskiej. Jako pierwsi koronę przyjęli ówcześni animatorzy diecezjalni Ludwika i Lech Bodzek oraz grupa z parafii NMP Matki Kościoła w Bydgoszczy.

Symbole korony:

• Kształt korony nawiązuje do źródeł Dzieła Szensztackiego: do Prasanktuarium i Sanktuarium Wierności w Świdrze

• Rubiny symbolizują Trójcę Świętą i trójprzedziwnośc Maryi

• Stokrotki wyrażają wierność Ojcu św. bł. Janowi Pawłowi II, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, ks. Józefowi Kentenichowi, kardynałowi Ignacemu Jeżowi, którzy uczą nas postawy zawierzenia w codzienności

• Gwiazdy – symbolizują pedagogikę Ojca Założyciela: więzi, przymierza, ideału, organicznego rozwoju i zaufania

• Róża nawiązuje do obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości z bydgoskiej Katedry i wyraża więź z diecezją

• Napis TOTUS TUUS wyraża naszą postawę zawierzenia

• Dziesiątka różańca symbolizuje wszystkie wspólnoty zjednoczone przy Sanktuarium Zawierzenia. Wyraża również codzienną, odmawianą nieprzerwanie od wielu lat, modlitwę różańcową w Sanktuarium. Krzyż symbolizuje gotowość do przyjęcia cierpienia i spływające z niego błogosławieństwo

Od października 2010 roku modliliśmy się dziewięciomiesięczną nowenną, nawiązującą do poszczególnych symboli korony i zawierającą teksty z II Aktu Założycielskiego oraz zachętę do podjęcia konkretnych czynów dla Królowej. Ostatni miesiąc naszej modlitwy był dziękczynieniem za koronację.

Ostatni czas przed uroczystością był czasem wzmożonego wysiłku zewnętrznego, by przygotować wszystkie sprawy związane z przygotowaniami do koronacji. Matka Boża pobłogosławiła nam i w grudniu 2010 r. drogie siostry przeprowadziły się do nowego domu przy sanktuarium. Dużo pracy zostało włożone w porządkowanie i upiększanie terenu. Płot, kwiaty, przestawianie ołtarza… Było bardzo dużo zaangażowania, pracy, lecz był to trud piękny i radosny, gdyż – czego nie czyni się dla Królowej?!!! To była dla nas nie łatwa, ale piękna przygoda! Dziękujemy wszystkim, którzy jednoczyli się z nami w modlitwie, w pracy ale w sposób szczególny, którzy ofiarowali swoje cierpienie w intencji koronacji…

W samą Uroczystość Maryja w pełni okazała się Zwycięską Królową Zawierzenia! Wypróbowała naszą wiarę, przysyłając rano deszcz, lecz my ufaliśmy głęboko, że wszystko będzie dobrze. Cała uroczystość była piękna, pełna majestatu, bardzo podniosła, tak jakby Maryja chciała nam powiedzieć: „dzieci, dziękuję wam za wasze dążenia i włożony dar serc, ale nie zapominajcie, że Ja nie pozwolę się prześcignąć w miłości!…”

W Liturgii Koronacyjnej podkreśliliśmy wielość i różnorodność wspólnot szensztackich zgromadzonych przy Sanktuarium Zawierzenia, ukazaliśmy wielopokoleniowość Rodziny Szensztackiej oraz uhonorowaliśmy tych, którzy z największym zaangażowaniem przyczyniają się do duchowego i materialnego rozwoju tego miejsca.

 Przed rozpoczęciem uroczystości do ołtarza przynieśliśmy nasze dary:

1. KSIĘGĘ SANKTUARIÓW DOMOWYCH, które w naszych rodzinach i domach są miejscem modlitwy, spotkania z Bogiem i Maryją. W naszych Sanktuariach domowych prosiliśmy Maryję, aby zechciała zamieszkać w tym Sanktuarium na bydgoskich Piaskach.

2. GAZETKI Szensztackiego Dzieła Rodzin, w których dzielimy się tym, co się dzieje przy Sanktuarium i w naszych wspólnotach. Gazetki są symbolem naszej łączności z Sanktuarium i zachętą do aktywnego uczestnictwa w życiu Rodziny Szensztackiej.

3. KAPLICZKĘ MATKI BOŻEJ PIELGRZYMUJĄCEJ. Poprzez tę apostolską inicjatywę Maryja przychodzi do ludzi chorych, samotnych, potrzebujących pocieszenia i wsparcia, a także do wszystkich, którzy chcą przyjąć Ją do swych domów. Poprzez 50 kręgów Matka Boża pielgrzymuje do mieszkańców Bydgoszczy i Łochowa, Gniewkowa, Suchatówki i Inowrocławia, Gniezna i Wrześni, Nowin i Krajenki, Barcina, Grudziądza i Aleksandrowa Kujawskiego

4. KSIĘGĘ WDZIĘCZNOŚCI, która powstała jako wyraz naszej wdzięczności za obecność Maryi w tym Sanktuarium przez 10 lat oraz wszystko, czego dokonała Ona w naszym życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym, w całej Rodzinie Szensztackiej i w Kościele.

5. KSIEGĘ DUCHOWYCH WKŁADÓW, do której podczas peregrynacji korony wpisywaliśmy nasze osobiste, małżeńskie i rodzinne, duchowe dary dla Królowej Zawierzenia.

6. SZTANDAR koronacyjny dar Szensztackiej Młodzieży Żeńskiej, na którym wyraziły swój ideał diecezjalny PORTA COELI .

7. STĄGIEW wypełnioną wkładami do kapitału łask. Jest to symbol naszego zawierzenia na przyszłość, którego uczy nas Ojciec Założyciel, mówiąc: „Ze słowami Mater habebit curam na ustach i w sercu radośnie idziemy w przyszłość”

Uroczystości przewodniczył i dokonał aktu koronacji, Ordynariusz Diecezji bydgoskiej, Ksiądz Biskup Jan Tyrawa. We Mszy Św. wzięło udział 37 kapłanów i ponad 1000 wiernych, którzy przybyli z terenów całej Polski

W II czytaniu usłyszeliśmy słowa Św. Pawła z Listu do Rzymian: „Bracia! Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności! Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne!” (Rz 12, 9-16)

W homilii Ks. Biskup Jan Tyrawa odniósł się do słów i powiedział: „(…) Drugie czytanie stanowi tutaj swoistego rodzaju specyfikę, która odsłania nam dzisiejsze nasze spotkanie, dzisiejszą naszą uroczystość, uroczystość koronowania obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

Te wspomnienia, upomnienia właściwie i wskazania, które przekazuje nam Św. Paweł, chcą nam powiedzieć jedno – że nie wolno nam być poganami. Tym się różni chrześcijaństwo od pogaństwa, że pogaństwo koncentrowało się na tym, co zewnętrzne, na składaniu Bogu ofiar, czci. Św. Paweł chce nam powiedzieć coś innego, że nie wolno nam się koncentrować na tym, co zewnętrzne, nie jesteśmy poganami, nie przyszliśmy tutaj po to, żeby okadzić obraz, żeby złożyć ofiarę kadzenia i możemy sobie wrócić z powrotem do domu i może w nas nic się nie stać, może nie dokonać się w nas żadna zmiana, żadna odmiana.

To czytanie chce nam to ukazać, abyśmy z tej dzisiejszej uroczystości zewnętrznego koronowania obrazu wynieśli duchowe wewnętrzne korzyści, żeby to wszystko nas odmieniło. Ma nas właśnie odmieniać dlatego, że pośród nas jest sam Pan Bóg, który działa tak, abyśmy stawali się świadkami dla świata, abyśmy przemieniali świat, właśnie w takim duchu, w jakim duchu to przemienienie świata, czy przemienianie świata rozumiał wspominany tutaj wielokrotnie Bł. Jan Paweł II, który bardzo mocno podkreślał to, że wiara o tyle jest żywa, o tyle jest wewnątrz nas przeżywana, o ile owocuje, staje się kulturą.

Ilekroć będziemy stawać przed tym koronowanym dzisiaj obrazem, powinny nam się również przypomnieć słowa Św. Pawła dzisiaj dla nas odczytane. Powinny nam się te słowa przypominać i nas odmieniać tak, abyśmy za każdym razem odchodzili inni, to znaczy lepsi, bardziej boży i bardziej ludzcy. Inaczej ta nasza dzisiejsza obecność tutaj i ta koronacja tego obrazu nie będzie miała sensu.

O to się dzisiaj modlimy, w tym będzie wyrażało się nasze zawierzenie i nasza wierność. W tym będzie dokonywał się właściwie rozumiany postęp, rozwój, to na czym nam najbardziej zależy.

Powracajmy zatem do tego początku, abyśmy z niego czerpali moce i siły tak, abyśmy wszędzie, gdzie później się znajdziemy, mogli rozsiewać Boży Chrystusowy pokój. Amen.”

Trudno opisać słowami wzruszający moment koronacji, który dla każdego z nas obecnych był aktem bardzo osobistego oddania się w przymierzu miłości naszej Matce i Królowej Zawierzenia. Pięknie i niezwykle doniośle brzmiały słowa modlitwy koronacyjnej wypowiedziane przez wszystkich uczestników uroczystości. A w hołdzie naszej Królowej każda z grup i wspólnot ofiarowała Matce Bożej różę. W tym czasie śpiewaliśmy pieśń koronacyjną pozdrawiając Maryję słowami:

Racz przyjąć od nas Matko i Królowo

Na święte skronie koronę Zawierzenia

Szensztatu hołd codziennie i na nowo

Niesiemy Ci byś mogła świat przemieniać

Ave Maryja Regina Fidentiae

Bądź pozdrowiona Królowo Zawierzenia

Ave Maryja wznosimy swe ręce

Przedziwna Pani korono stworzenia

Po Mszy św. była wspólna agapa , wszystko było smaczne, obsługa miła i sprytna i nikomu niczego nie zabrakło. Od godz. 15.00. rozpoczęło się dalsze, rodzinne świętowanie, gdzie dzięki Młodzieży i Rodzinom mogliśmy naocznie i na wesoło przeżyć 25-letnią historię Ruchu Szensztackiego w Bydgoszczy. Wzruszająca była historia tworzenia tego miejsca przedstawiona przez młodzież w formie pantomimy, z użyciem rekwizytów i podkreśleniem działalności tych, którzy to miejsce od początku tworzyli. Mogliśmy też bliżej poznać Siostry Szensztackie, który przez 25 lat służyły nam w Bydgoszczy, a także wszystkich animatorów diecezjalnych rodzin. Nie zabrakło też życzeń i prezentów od wspólnot szensztackich z różnych diecezji.

Nasze sobotnie świętowanie zakończyliśmy Nabożeństwem Dziękczynnym w Sanktuarium, podczas którego po raz pierwszy odmówiliśmy Litanię Wdzięczności do Matki Bożej Królowej Zawierzenia.

Całej uroczystości towarzyszył piękny, rodzinny klimat życzliwej miłości. Wiele padało pięknych słów i świadectw. Wiele osób ze wzruszeniem zwierzało się, że jeszcze nigdy w życiu nie przeżyła tak pięknej uroczystości…

Następny dzień -19 czerwca – był dla nas dniem wdzięczności za Koronację – już w naszym lokalnym gronie, który przeżywaliśmy pod przewodnictwem Ks. Bpa Pawła Cieślika z Koszalina. Znów – ku miłemu zaskoczeniu – zgromadziło się 180 osób! O godz. 14.00. zgromadziliśmy się w Sanktuarium na Dziękczynnej Modlitwie Różańcowej, a o godz. 15.00. rozpoczęła się Msza św. z zawarciem przymierza miłości w duchu aktu In blanco przez 4 rodziny z parafii Matki Bożej Ostrobramskiej z Bydgoszczy i panią Joannę Bagniewską. Ks. Biskup przyjął przymierze w imieniu Ojca Założyciela, a także pobłogosławił korony – miniaturki korony Królowej Zawierzenia i dokonał koronacji obrazów z sanktuariów domowych.

Mszę św., której przewodniczył Ks. Biskup, który bydgoskie Sanktuarium nawiedził pierwszy raz współcelebrowali: O. Arkadiusz Sosna – Prowincjał Ojców Szensztackich w Polsce, O. Romuald Kszuk, Ks. Tomasz Kalociński i Ks. Piotr Buczkowski – Kapłani diecezjalni. Po Mszy św. złożyliśmy życzenia tym, którzy zawierali przymierze miłości i spotkaliśmy się na świątecznym posiłku.

Serca nas wszystkich przepełniała szczera, głęboka wdzięczność! Do końca nie uświadamiamy sobie wielkości darów, w jakich uczestniczymy. Radosnym potwierdzeniem ze strony Nieba była podwójna piękna tęcza, która rozpromieniła się pod wieczór ponad Sanktuarium! Spontanicznie zaczęliśmy śpiewać: „Gdy zobaczysz tęczę na niebie…”

Dziękujcie z nami Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej i naszemu Ojcu Założycielowi za wielkie dzieła, jakich dokonują dla Swoich Dzieci, gdyż nasza radość i nasze bogactwo jest własnością całej Międzynarodowej Rodziny Szensztackiej i naszym wspólnym wkładem w Kościół i świat!

Violetta Wilandt

 

koroa_08-06-201-300x225