Odpust na Piaskach

Nasze Sanktuarium jest już pełnoletnie!

16 czerwca, przeżyliśmy osiemnastą rocznica poświęcenia naszego Sanktuarium Zawierzenia. Można powiedzieć, że osiągnęło pełnoletniość.
I chyba coś w tym jest, bo coraz częściej docierają do nas osoby, które doświadczyły konkretnych cudów z tego miejsca.

Po uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks.bp. Bogdan Wojtuś odbyło się, poświęcenie Placu Zabaw i z tej okazji postanowiliśmy zafundować wszystkim pyszne desery owocowo- lodowe. Mieliśmy tez bardzo konkretny wkład w ukształtowanie duchowych aspektów tego szczególnego dnia. Mianowicie we współpracy z rodzinami Szensztackimi prowadziliśmy koncert uwielbienia na zakończenie, którego nasze Apostołki Maryi rozdały wszystkim uczestnikom pozdrowienie samego Jezusa.    


W niedzielę Trójcy Świętej 16 czerwca 2019r. przedstawiciele Rodziny Szensztackiej diecezji bydgoskiej, toruńskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej oraz goście i sympatycy Ruchu  świętowali 18-tą rocznicę poświęcenia Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej
na bydgoskich  Piaskach.

Uroczystą dziękczynną Eucharystię sprawował J. E. Ks.  Biskup Bogdan Wojtuś, który przez wiele lat towarzyszył nam w rozwoju Ruchu Szensztackiego oraz przy budowie Sanktuarium Zawierzenia.

W homilii Ks, Biskup mówił o historii Ruchu Szensztackiego na gnieźnieńskiej ziemi,
od roku 1986 kiedy Siostry Szensztackie przybyły do Bydgoszczy, poprzez czas zakupu terenu i budowy Sanktuarium aż po dzień dzisiejszy. Mówił też o przyszłości, której my nie znamy, a którą Pan Bóg ma już dla nas przygotowaną. Podkreślał, że „każde dobro pochodzi z góry od Ojca Światłości” (por. J, 1,17) Jubileusz 18-lecia Sanktuarium nazwał Ks. Biskup wejściem na wzgórze, z którego widać jak nas Pan Bóg prowadzi i widać też, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (por. Łk 1.37).

Nawiązując do dzisiejszej Uroczystości Trójcy Najświętszej Ks. Biskup wskazał na Liturgię Słowa, którą daj nam Kościół. Księga Przysłów pokazuje nam stworzenie świata przez Boga, a temu stworzeniu towarzyszy mądrość. Ukazana jako osoba jest zapowiedzią Jezusa Chrystusa. List Św. Pawła do Rzymian ukazuje z kolei pojednanie z Bogiem: Syn Boży przyszedł na świat, by pojednać ludzi z Ojcem przez nieskończoną miłość. Ewangelia ukazuje nam natomiast Ducha Świętego, który gdy przyjdzie ukaże nam prawdę, „z  mojego weźmie
i wam oznajmi.” (J 16,15).

Bóg jest Miłością, a my stworzeni na Jego obraz jesteśmy na miłość otwarci i jej potrzebujemy. Potrzebujemy Miłości, by się rozwijać i by miłować innych. Najpiękniejszym wzorem tego, jak w życiu kierować się Miłością jest Maryja. Ona ukazuje nam także jak żyć dla innych. To wymaga od nas ZAWIERZENIA i to wymaga naszego udziału w zbawczym planie Boga. „My chrześcijanie nie nienawidzimy, ale miłujemy” – zakończył Ks. Biskup.

Po Eucharystii nastąpiło poświęcenie i otwarcie placu zabaw dla dzieci, który ma służyć najmłodszym pielgrzymom, aby mogli poprzez radość i zabawę chwalić Boga. Dla wszystkich dzieci Bożych był mały słodki upominek.

Czas spędzony we wspólnocie, na rozmowach i świętowaniu, a także możliwość nawiedzenia Sanktuarium Zawierzenia upłynął niezwykle szybko. Nasze spotkanie zakończyło
się Nabożeństwem Eucharystycznym, podczas którego oddaliśmy nasze sprawy, nasze rodziny i wspólnoty oraz wszystkie nasze intencje Najświętszemu Sercu Jezusa.

Tekst: Violetta Wilandt


SANKTUARIUM ZAWIERZENIA zostało poświęcone 16.06.2001r. i jest darem wspólnoty szensztackiej dla Kościoła Diecezjalnego jako dziękczynienie za 2000 lat chrześcijaństwa i 1000 lat istnienia Diecezji Gnieźnieńskiej. 

Ideał sanktuarium odkrywaliśmy jeszcze w trakcie jego budowy. Inspiracją do tego był Ojciec św. Jan Paweł II, który w dniu 8 października 2000 roku dokonał wraz z biskupami całego Kościoła Powszechnego, Aktu Zawierzenia Kościoła i świata MB Fatimskiej. Od poświęcenia Sanktuarium w każdą niedzielę podczas Nabożeństwa Zawierzenia modlimy się fragmentem z tego Aktu.

Za przyjęciem ideału Zawierzenia przemawiała także droga budowy Sanktuarium, która wymagała zawierzenia spraw po ludzku niemożliwych, a dokonywała się za wstawiennictwem Maryi i św. Józefa. To, czego doświadczaliśmy w okresie zbiórki pieniędzy na wykupienie terenu i budowy sanktuarium nazwaliśmy „Cudem nad Brdą”.

Obraz MTA do Sanktuarium oraz kamień węgielny pobłogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pobytu w Gnieźnie w 1997r. Dnia 26.06.1998r. nastąpiło poświęcenie krzyża oraz terenu pod budowę Sanktuarium przez Ks. Bpa Bogdana Wojtusia. Gdy do Bydgoszczy przybył Ojciec Święty w .1999r. pobłogosławił dzwon do Sanktuarium o imieniu Jan Paweł II. Dnia 27.06. w Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy została uroczyście wykopana „pierwsza łopata” przez przedstawicieli wszystkich wspólnot. A w dniu 1.05.2000r. na zakończenie 11 Pieszej Pielgrzymki ks. kanonik Michał Andrzejewski dokonał poświęcenia fundamentów sanktuarium. W Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy 27.06. Ks. Abp Henryk Muszyński poświęcił i wmurował kamień węgielny – to kamienie z Wieczernika i z Prasanktuarium.

 

Uroczystości poświęcenia Sanktuarium przewodniczył Ks. Abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński przy współudziale Ks. Bpa Ignacego Jeża,

protektora Ruchu Szensztackiego.

Obecna wśród nas także dziś s. Franciszka Orzeł (wtedy Przełożona Prowincjalna Szenstzackiego Instytutu Sióstr Maryi) tak powiedziała na przywitanie wszystkich zgromadzonych: „Po wielu latach prowadzenia przez Opatrzność Bożą, po latach modlitwy w intencji powstania Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, wypracowania duchowego i pielgrzymowania na to miejsce możemy jeszcze raz powiedzieć – oto jest dzień, który dał nam Pan”.

Dzisiaj, dokładnie 18 lat później, patrząc na to, jak to miejsce wygląda i uświadamiając sobie bezmiar łask, jakie przez ręce i serce Maryi, są naszym udziałem możemy tylko dziękować i z radością powtórzyć: oto jest dzień, który dał nam Pan.

W pierwszą rocznicę poświęcenia Sanktuarium ks. Abp Henryk Muszyński ustanowił 16 czerwca DNIEM ODPUSTOWYM dla osób nawiedzających nasze SANKTUARIUM.