Wy go sami beatyfikujcie

Sekretariat Ojca Józefa Kentenicha

Proces beatyfikacyjny o. Józefa Kentenicha został otwarty w Trewirze 10 lutego 1975 roku. Ale nadal znajduje się on na etapie diecezjalnym. Dlatego może właśnie ten rok, jemu poświęcony przypomni nam słowa, które niegdyś św. Jan Paweł II skierował do nas: Wy go sami beatyfikujcie i bardziej poczujemy się odpowiedzialni za ukazywanie jego świętości własnym życiem.

 

 

1. Beatyfikacja

            Na początek krótkie przypomnienia odnośnie przebiegu procesu beatyfikacyjnego
i samej beatyfikacji. Beatyfikacja jest jednym z etapów postępowania kanonizacyjnego. Słowo pochodzi z języka łacińskiego (beatificare – wyróżniać, czynić szczęśliwym) – a oznacza akt kościelny wydawany przez Kościół katolicki, uznający osobę zmarłą za błogosławioną, zezwalający na publiczny kult Sługi Bożego, ograniczony do jakiegoś kraju, miasta, regionu, diecezji. Taki akt wydaje się po pozytywnym rozpatrzeniu procesu beatyfikacyjnego. Beatyfikacja różni się od kanonizacji tym, że nie nakazuje, lecz zezwala na kult publiczny lokalny.

            Proces beatyfikacyjny może się rozpocząć najwcześniej 5 lat po śmierci kandydata na ołtarze (decyzją papieża okres ten może ulec skróceniu – tak było w przypadku procesu Matki Teresy
z Kalkuty, Jana Pawła II). Proces jest prowadzony przez Trybunał Beatyfikacyjny. Na jego czele stoi postulator, którego zadaniem jest udowodnienie m.in. heroiczności cnót kandydata. Dokumentacja zbierana jest na szczeblu lokalnym, w diecezji do której należał kandydat. Następnie wniosek
o beatyfikację przekazany jest Stolicy Apostolskiej, gdzie rozpatrują go dwie różne komisje, teologów i kardynałów. Kluczowymi momentami procesu są stwierdzenie heroiczności cnót Sługi Bożego oraz kanoniczne stwierdzenie, że za jego wstawiennictwem dokonał się co najmniej jeden cud.
           
2. Sekretariat Ojca

            Sekretariat Ojca Józefa Kentenicha jest ośrodkiem wspierającym proces beatyfikacyjny. Znajduje się w Domu Spotkania z Ojcem Kentenichem na Górze Szensztat. Filie tego sekretariatu znajdują się w wielu krajach na całym świecie, w tym również u nas, w Polsce z siedzibą przy Krajowym Centrum Ruchu Szensztackiego w Otwocku-Świdrze.

 Sekretariat Ojca promuje materiały informacyjne, dostarcza impulsy modlitewne
w 90 językach. Poprzez te teksty posłannictwo o. Kentenicha może być bardziej poznane
w Kościele i docierać do możliwie wielu ludzi. Sekretariat zajmuje się rozpowszechnianiem kultu Sł. B. Ojca Józefa Kentenicha, zbieraniem informacji związanych ze świadectwami wysłuchanych modlitw za Jego stawiennictwem. Podejmuje badania nad ich specyfiką
i zakresem. Innymi słowy gromadzi dowody
i bada kult prywatny, który jest brany pod uwagę w przewodzie procesu beatyfikacyjnego.

            Sekretariat podejmuje stałą zbiórkę podpisów pod prośbą do Stolicy Apostolskiej
o beatyfikację Ojca Józefa Kentenicha.  Przyjęto, że taką listę można podpisać raz
w miesiącu. Ponadto Sekretariat zbiera informacje o świadectwach dotyczących próśb
i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem naszego Ojca.

            Dlaczego potrzebne jest spisywanie próśb i podziękowań ? Jednym z wymogów
w procesie kanonizacyjnym jest podawanie przez Sekretariat statystyki, kierowanych
do Ojca Kentenicha próśb i podziękowań. Chodzi o to, aby pisać przede wszystkim
o pomocy, której doznajemy zarówno w małych jak i znaczących potrzebach, problemach
z jakimi borykamy się w codziennym życiu. Prośby mogą być różnego rodzaju. Mogą obejmować wszystkie dziedziny naszego życia. Jeśli ktoś nie chciałby zbyt szczegółowo ich opisywać, wystarczy, że poda jedynie dziedzinę, w której oczekuje pomocy, np.: duchową, rodzinną, małżeńską, zawodową, szkolną, gospodarczą, dotyczącą zdrowia, uwolnienia
ze zniewoleń i nałogów, itp. Niektóre świadectwa o doznanej łasce mogą zostać przez Sekretariat opublikowane. Jednakże uczynimy to tylko podając inicjały piszącego oraz nazwę kraju, z którego pochodzi, a także zrobimy to tylko za jego zgodą, którą wcześniej wyrazi na formularzu.

I uwaga!!! Jedynie te świadectwa, na których umieszczony jest adres, podpis i data są ważne dla postępu procesu kanonizacyjnego. Oczywiście, dane te pozostają w naszym banku informacji i są objęte tajemnicą. Rozpowszechnianie świadectw, wysłuchanych modlitw za wstawiennictwem Ojca Józefa Kentenicha, zwiększa u ludzi zaufanie
i powoduje, że chętnie powierzają mu swoje troski, prośby i różnego rodzaju sprawy.
            W Szensztacie, w każdą sobotę o godz. 17.00 w kościele Trójcy Świętej odprawiana jest Msza św. w intencjach powierzonych wstawiennictwu Sł. B. O. Józefa Kentenicha,
jak również za wszystkich, którzy złożyli swój podpis prosząc o wyniesienie go na ołtarze.

W Polsce Msze św. o beatyfikację i we wszystkich intencjach zanoszonych za wstawiennictwem Ojca Założyciela odprawiane są na wielu placówkach Sióstr Szensztackich, zazwyczaj 15 dnia każdego miesiąca. Intencja ta towarzyszy również wielu innym naszym wspólnotom. Przy Sanktuarium Zawierzenia istnieje także Pogotowie Modlitewne, którego członkowie modlą się we wszystkich intencjach, które trafiają
do Sekretariatu Ojca. Warto również z tego też względu,  zgłaszać swoje intencje
do Sekretariatu, bo jest z tym związane konkretne omadlanie intencji.

3. Wy go sami beatyfikujcie

Słowa św. Papieża Jana Pawła II: Wy go sami beatyfikujcie, przypominają nam o potrzebie więzi z Ojcem. Jeśli chcemy swoim życiem zaświadczyć o świętości Ojca, to musimy pielęgnować dziecięcą postawę względem niego, inaczej nie poznamy, nie zrozumiemy jego charyzmatu i nie będziemy mogli być posłani jako dojrzali głosiciele posłannictwa. Bo posłannictwo możemy przyjąć tylko będąc w relacji z nim, nie z samej teorii.

Otwarty 15 września Międzynarodowy Rok Ojca Kentenicha jest dla nas bezsprzecznie, czasem świętowania, ale i szczególnym wyzwaniem. Na pewno każdy z nas pragnie Ojcu coś ofiarować z tej okazji. Czasem ten najmniejszy i najbardziej niepozorny dar ma szansę stać się tym najmilszym. Również te zewnętrzne dary mogą takimi się stawać. Dlatego, pragnę Was zaprosić do zbierania w Waszych wspólnotach podpisów pod prośbą
o beatyfikację Ojca oraz do spisywania próśb i podziękować zanoszonych za Jego wstawiennictwem. Mała kartka zapisana czasem z trudem, może nie tylko posłużyć do statystyki, ale przede wszystkim może nam dopomóc w budowaniu relacji ufności przez serce Ojca Założyciela do Serca Ojca Niebieskiego. I o to tak naprawdę chodzi, by on pomagał nam otwierać się na doświadczenie Ojcowskiej miłość Boga. Bóg Ojciec potrzebuje dojrzałych duchowo dzieci, które mógłby posłać z posłannictwem Jego bezgranicznej miłości. Ideałem chrześcijaństwa jest tożsamość dziecięctwa Bożego, stawać się synem w Synu – w Jezusie. Do tego potrzebujemy naszego Ojca, potrzebujemy jego beatyfikacji.

4. Świadectwa


            Doświadczenie otrzymanych łask domaga się dzielenia nimi z innymi dla większej chwały Bożej i wzajemnego pokrzepienia. Przedstawiam Państwu kilka świadectw:

 

            Otrzymałam od mojej babci nowennę do Ojca Józefa Kentenicha. Modlitwa ta, bardzo mi pomogła w pewnej trudnej sytuacji rodzinnej.  Mój tato pokłócił się ze swoim bratem. Wujek mimo to zaprosił nas do Niemiec z okazji swoich 50 urodzin. Tato jednak powiedział, że w żadnym wypadku nie pojedzie tyle kilometrów, ale przede wszystkim dlatego, że nie ma dobrego zdania o wujku. Chciałam, żeby ta rodzinna wojna nareszcie się skończyła i rozpoczęłam modlitwę z książeczki, którą otrzymałam od babci. Wkrótce, mój tata niespodziewanie zgodził się pojechać na urodziny wujka. Zaplanował cały wyjazd, czyli podróż tam i z powrotem oraz świętowanie, na dwa dni. Jednak podczas pobytu u wujka, tato zmienił zdanie i zostaliśmy tam kolejne trzy dni przeżywając je w cudownej rodzinnej atmosferze.

            Chciałabym tym świadectwem dodać innym odwagi, by zwracali się do Ojca Kentenicha
o pomóc w rodzinnych sprawach, którym sami nie potrafimy zaradzić. Przez to możemy dopomóc
w ogłoszeniu go kiedyś świętym.
D., 18 – latka z Polski

            Moja córka Ewa w 1996r. zachorowała na żółtaczkę typu B. Po paru miesiącach leczenia wyniki były nadal złe i wirus nie ustępował. Odmówiłam 9-cio dniową nowennę do Ojca Józefa Kentenicha a dziesiątego dnia poszłyśmy na kolejne badania. Okazało się, że wyniki były rewelacyjne! Ani śladu wirusa. Dziękuję za to Ojcu Założycielowi.
M. z Bydgoszczy

           
            Ojcze, dziękuję Ci za uratowanie mnie i innych uczestników wypadku drogowego, który bez Twojej pomocy mógł zakończyć się dla nas bardzo nieszczęśliwie.
Bydgoszcz, 4 kwietnia 2017 r,

            W kwietniu 2016 r. mój mąż po nieudanej operacji przeszedł wstrząs septyczny
i leżał na intensywne terapii. Jego życie było zagrożone. Wiem, że dzięki modlitwie do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Ojca Kentenicha przetrwał najcięższe chwile i wrócił do zdrowia.
M. z Bydgoszczy

            Ojcze Józefie, nasz Założycielu, dziękuję Ci za wysłuchanie prośby o dar poczęcia
w małżeństwie mojej siostrzenicy. Od 6 tygodni nosi już pod swoim sercem nowe życie.
Bydgoszcz, 19 września 2017

            Moja siostra od kilku lat pracowała w Niemczech. Była tam sama, z dala od rodziny. Było jej bardzo ciężko, jednakże bała się powrotu, uważała, że sobie w Polsce nie poradzi finansowo. Tymczasem jej stan zdrowia się pogarszał i bardzo pragnęłam, by wróciła. Odmówiłam nowennę do Ojca Józefa Kentenicha, prosząc, by pomógł jej wrócić do kraju i otoczył swoją opieką. Wkrótce otrzymałam wiadomość o powrocie siostry. Ojcze, dziękuję Ci i ufam w dalszą Twoją opiekę nad nią.
Bydgoszcz, 10 lipca 2017

5. Modlitwa

            Zapraszam do wspólnej modlitwy o beatyfikację Ojca Józefa Kentenicha:
Boże Ojcze! W Sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki
i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu dajesz nam dowody Twojej miłości. Ojca Kentenicha uczyniłeś przyjacielem
i wychowawcą rozumiejącym problemy współczesnych ludzi. On sam doświadczał ich w swoim życiu
i przezwyciężał dzięki zawierzeniu Bożej Opatrzności na wzór Maryi.Boże, proszę Cię, abyś przyjął moje prośby
i pragnienia, które zanoszę za wstawiennictwem Ojca Józefa Kentenicha. Udziel mu rychłej chwały wyniesienia na ołtarze. Niech jego przykład i posłannictwo ukazane zostaną Kościołowi i całemu światu, aby jak najwięcej ludzi mogło przez niego znaleźć zadomowienie w Twojej Ojcowskiej miłości. Amen.

 

            Wszystkich, którym leży na sercu beatyfikacja naszego Ojca, jak i troska o wierność jego chryzmatowi zapraszam do współpracy z Sekretariatem Ojca.

 

Sekretariat Ojca Józefa Kentenicha
ul. Br. Czecha 9/11, 05-402 Otwock 4
e-mail: sekretariat-kentenich@szensztat.pl
www.pater-kentenich.org/pl/
Tymczasowo do korespondencji:
 ul. Smukalska 113, 85-565 Bydgoszcz

Tekst w formacie PDF > Wy go sami beatyfikujcie