Skupienie Kobiet

Maryja – Mistrzyni rozeznawania duchowego

Skupienie dla kobiet przy Sanktuarium Zawierzenia

       Wpatrując się w Maryję, stawiałyśmy sobie pytanie o naszą tożsamość, powołanie, historię życia, czy też nasze pragnienia i potrzeby – to wszystko, co nas stanowi. W myśl zasady: jaki byt – takie działanie, na przykładzie Maryi próbowałyśmy odnaleźć kryteria pomocne w rozeznawaniu naszej osobistej odpowiedzi na Boże zwiastowania. Oto fragmenty świadectw uczestniczek tego spotkania:           
W dniach od 1 do 3 lutego 2019 r. przy Sanktuarium Zawierzenia na Piaskach w Bydgoszczy miało miejsce Skupienie dla Kobiet. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była „Maryja Mistrzyni Rozeznania Duchowego”. W spotkaniu wzięły udział 33 kobiety. Siostra Emanuela w konferencjach ukazywała czym jest rozeznanie duchowe i jak je osiągnąć, na co zwrócić uwagę oraz jakie mogą być przeszkody w rozeznawaniu duchowym. Przedstawiła nam także wzór Maryi jako Mistrzyni rozeznania duchowego, do którego mamy cały czas dążyć.  Czas rekolekcji był dla nas wszystkich czasem oderwania się od codzienności – pomogła  nam w tym adoracja Najświętszego Sakramentu, Sakrament Pokuty, a nawet wspólne oglądanie filmu.  Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za doświadczenie jedności, za każdą osobę i wszystkie owoce tego wspólnotowego czasu.   Kasia
            „Zimową porą w dniach 1-3 luty 2019 r., przy Sanktuarium Zawierzenia, odbyło się skupienie dla kobiet. Temat skupiał nas przy Maryi jako Mistrzyni rozeznania duchowego. W piątek wieczorem z Bydgoszczy, Grudziądza i innych miast przyjechały kobiety, które na co dzień mają liczne obowiązki są: żonami, matkami, przyjaciółkami, córkami, spełniają się na polu zawodowym i prywatnym. Znalazły się tam mimo swoich trosk życia codziennego, mimo tego że chciałyby w końcu odpocząć a życie codzienne je często przytłacza.

Dni te były pełne modlitwy, podczas licznych konferencji Siostry przybliżały nam między innymi: temat rozeznania duchowego, jaka jest rola sakramentu pojednania w rozeznaniu. Pokazały na czym polega cnota roztropności i dlaczego na niej bazuje rozeznanie duchowe. Miałyśmy możliwość przeżycia adoracji Najświętszego Sakramentu, uczestniczenia w Eucharystii, otworzyć się na Boga i jego działanie podczas śpiewu i licznych modlitw.

Wielokrotnie odkrywałyśmy, że w każdej sytuacji – dobrej i złej jest z nami Dobry Bóg.

Odkryłyśmy, że praca nad sobą, samowychowanie odbywa się w połączeniu z modlitwą.  I na nowo usłyszałyśmy słowa  św. Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie nawet gdyby inni od Was nie wymagali.”  Praca samowychowawcza, współpraca z laską nigdy nie może się zakończyć. Istotną rolą w życiu każdego człowieka, a szczególnie kobiety jest badanie natchnień i poruszeń duszy, a także uczuć i emocji, które przynosi często zagoniona codzienność.

            Był także czas na integrację podczas wspólnych posiłków, rozmowy w tzn. „międzyczasie”, na kawki i herbatki, wymianę poglądów, doświadczeń, wzajemne poznawanie się oraz na spacer z różańcem po pięknym Lesie Smukalskim.”  – Ewelina

             Jednym z wniosków podsumowujących te dni był postulat, by takie skupienia odbywały się przynajmniej dwa razy do roku.  Popatrzymy w kalendarz, co się da zrobić.  A już dziś serdecznie zapraszam na następne skupienie.