Telefon od o.Kentenicha


Pomyślmy o tym, że wszystko, co nas dotyka, jest zaplanowane i ma sens, nawet wówczas, gdy w danym momencie sprawia nam to ból. — Józef Kentenich

1-4369568091_ca2b708515