Telefon od o.Kentenicha


Każdy człowiek potrzebuje gniazda. I dopóty nie zazna spokoju, dopóki nie znajdzie swego pragniazda w sercu Boga. — Józef Kentenich

1-4369568091_ca2b708515