Skupienie Wielkopostne

SKUPIENIE   WIELKOPOSTNE

przy SANKTUARIUM    ZAWIERZENIA

w  Bydgoszczy  na  Piaskach –  5.03.2017

                       ———————————————————————————————————

 

Jak   każdego  roku , tak i  w tym  ,  również   miało  miejsce  Wielkopostne  Skupienie  przy Sanktuarium  Zawierzenia  dla  wszystkich  wspólnot  Ruchu  Szensztackiego. Tym  razem  , w  myśl tegorocznego  motta :  RAZEM   z   OJCEM … ,  autentycznie  przeżywałyśmy  , bogato  zarysowany  program  tego  niedzielnego  popołudnia  z  Z A Ł O Ż Y C I E L E M   O. Józefem  KENTENICHEM . Czuło się  jego  ducha  pośród  nas . I  choć  w  s k u p i e n i u  wzięło  udział  ze  120  osób ,  naprawdę  warto  było  w  nim  uczestniczyć  , by nie  tylko  z a m y ś l e ć   się  w  Wielkim  Poście  nad  sobą  i  swoim życiem ,  ale  w  jakimś  sensie  przybliżyć  się  do  Założyciela  i  odnaleźć  Jego  sposób  na  bycie  w  BOGU  , z  BOGIEM  i  dla  BOGA   dzisiaj , tu  gdzie  żyjemy i  jesteśmy.

 

wcWszystko  rozpoczęło  się  Mszą  św.  w  auli, której  przewodniczył Dyrektor  Wydziału  Duszpasterskiego  przy  Kurii  Biskupiej w Bydgoszczy  Ks dr Sylwester  Warzyński .  W  ramach  homilii  w  fenomenalny  sposób  wskazał  nam  postać
O. Józefa  KENTENICHA , naszego  Założyciela, ukazując Go jako wybitnego  LIDERA  ostatniego  stulecia , którego  wizja   nie tylko się  nie  przeżyła  , ale  w postaci  tego  co zostawił  w swoim  charyzmacie i dziele  życia  , jakim  jest  Dzieło  Szensztackie , nadal  trwa , wnosząc  wkład  w  ewangelizację  świata  dzisiaj , tak bardzo  potrzebną i  aktualną. W  oparciu  o  to  co  zgłębił , kaznodzieja  odebrał  Ojca  Założyciela , jako   człowieka  i  kapłana   „ uzależnionego” od  MARYI , co  – jego  zdaniem    pozostawiło  niezatarty  ślad
w  P R Z Y M I E R Z U   M I Ł OŚ C I   z  Matką  Bożą , które  jak  wiemy  Założyciel   uczynił  fundamentem  duchowości  szensztackiej. Każdy  opuszczał aulę  zamyślony  ,  pragnąc  w  sercu  jeszcze  bardziej  niż  dotąd  wczytać  się  w  pisma  Założyciela , by  czyniąc Go  przewodnikiem   swego  życia  , również  osiągnąć  świętość  w  życiu  codziennym.

 

Bezpośrednio  po  Mszy  Św.  Wyszliśmy  na  zewnątrz , by  wspólnie  uczestniczyć  w  DRODZE  KRZYŻOWEJ   w  plenerze  .Teksty rozważań   zostały  ułożone  przez  przedstawicieli  wszystkich  wspólnot  Ruchu  Szensztackiego. Na  uwagę  zasługuje  fakt , że  wszystkie  rozważania wypływały  z  serc poszczególnych uczestników , którzy  na  Drogę  Krzyżową  w pewnym  sensie zaprosili  także  Założyciela , włączając  Jego  wypowiedzi , tak  bardzo  pokrywające  się  z treścią rozważań .  Ostania  stacja Drogi  Krzyżowej  została  usytuowana  przy  Sanktuarium , gdzie  w łączności  ze  wszystkimi  członkami Ruchu  odnowiłyśmy  Przymierze Miłości  z  MTA.  W  blaskach  zachodzącego  słońca  przeszliśmy  do  Domu Świętego  Józefa , Który jak na  Gospodarza  przystało  podjął  nas  gorącym  posiłkiem. Następnie  powróciliśmy  do  auli na  impuls  , który  poprowadził , obejmujący  w  miejsce  O.Wojciecha     W  posługę  przy  tutejszym  Centrum  O. Andrzej  Lampkowski. .Zarysowane  przez  ojca  zagadnienia   zabraliśmy  z sobą  do  Sanktuarium , by  adorując  Jezusa  w Najświętszym  sakramencie odpowiedzieć  sobie  na  najważniejsze pytania  .Błogosławieństwo  Najświętszym  Sakramentem   oficjalnie  zakończyło nasze  Wielkopostne  Skupienie .Pełni głębokich  przeżyć  powracaliśmy  do  swoich  domów , zastanawiając  się  po  drodze , jak  to  wszystko, co  usłyszeliśmy  ,   z pamięci  przelać  do  serca  i tak  się  tym  przejąć  , by zaczerpnięte  podczas  skupienia  niepowtarzalne  myśli ,  uzdolniły  nas  do   zmiany  zycia   na  lepsze  i  do  nawrócenia.

Opr. s.M.Franciszka