70 rocznica przybycia sióstr szensztackich do Polski

Sympozjum Ruchu Szensztackiego
w Ząbkowicach Śląskich 9 kwietnia 2016 r.

 

Z1Pan Bóg często przemawia do nas przez natchnienia. Tak było i tym razem. Wiedziałam, że odbędzie się w Ząbkowicach Śl. Sympozjum, nawet przekazywałam tę informację członkom wspólnoty w Sanktuarium. Miałam, jak to często bywa myśl, żeby pojechać, ale na tym się skończyło. Minęło sporo czasu i tu nagle po przebudzeniu konkretne pragnienie , aby tam być. Przekazuję tę wiadomość mężowi. Potem już tylko kilka telefonów, uzgodnień i załatwione.
W ostatnich dniach przed wyjazdem w wyniku wycofania się jednej osoby jest jeszcze jedno miejsce do obsadzenia. Mąż decyduje się też na wyjazd i tak jedziemy oboje. Wyruszamy w tę podróż z naszymi zastępcami Piotrem i Bożenką. W piątek wieczorem docieramy do Domu Księży Pallotynów w Ząbkowicach Śl. , gdzie pada drobny deszcz. Pogoda pozostanie taka przez cały nasz pobyt. Pierwsi witają nas Małgosia  i Rafał Jasińscy.

Sympozjum miało swoja przyczynę. Mija właśnie  70 rocznica przybycia Sióstr Szensztackich do Polski –    s. Marianny Czerwińskiej i s. Józefy Urban. „Drogi Bożej Opatrzności i wierność narzędzi” tak brzmiał temat tego spotkania. Głównymi uczestnikami były Siostry, które przybyły do tego miejsca trzy dni wcześniej. Tak więc pierwsze serdeczne powitania  wieczorem w Domu Pallotynów były w rodzinnym szensztackim gronie. Jak zawsze spotkanie w Rodzinie przynosi wiele radości. Wielkim darem dla nas uczestników było to, że mogliśmy zaczerpnąć
z ducha początków powstawania wspólnoty na terenie Polski.

Z29 kwietnia 2016r. zebraliśmy się w kaplicy. Obecne były Siostry Szensztacki w tym Siostra Lidia oraz szczególni goście czyli s. Stanisława, s. Weronika s. Agnieszka, s. Helena i s. Bogusława, które są świadkami początków Szensztatu w Polsce,  Ojcowie Szensztaccy, Księża Pallotyni, krewni s. Józefy, członkowie różnych wspólnot z Polski oraz zespół muzyczny z nstrumentami dętymi, który uświetnił nasze spotkanie. Swoimi występami  ubogacali kolejne części programu.  Przy ołtarzu umieszczony został obraz MTA, który pierwsze siostry przywiozły ze sobą do Polski. Uczestników sympozjum powitał o. Arkadiusz Sosna.- Duszpasterz Krajowy Ruchu Szensztackiego szczególnie witając tych, którzy byli w Ząbkowicach po raz pierwszy. Pierwsza  głos zabrała s. M. Lidia Czerwonka- przełożona prowincjalna  Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi . Temat brzmiał „Korzenie z których wyrastamy”. Następnie szkic historyczny  przygotowany przez s. M. Marcelinę Migacz w postaci prezentacji „W Ząbkowicach wszystko się zaczęło” pozwolił nam prześledzić  i zobaczyć tamte czasy dzięki starym fotografiom. Było to niezwykle wzruszające, ale jeszcze więcej wzruszeń wywołały wspomnienia świadków tamtych wydarzeń między innymi s. Stanisławy,  oraz pani Łucji z Instytutu Pań Szesztatu. Z wypowiedzi przebijała też bardzo istotna sprawa a mianowicie wielkiej pomocy  udzielonej przybyłym Siostrom na samym początku oraz ciągłej współpracy Księży Pallotynów  z Ruchem Szensztackim łącznie z przesyłaniem powołań do wspólnoty Sióstr. Jednym z ciekawych faktów jest to, że gdy Siostry przybyły do Ząbkowic z dosyć małym obrazem MTA, na miejscu zastały kaplicę – rotundę,  w której był już tak umiłowany wizerunek Trzykroć Przedziwnej Matki. Siostra Lidia zaznaczyła, że gdy pierwsze siostry dotarły do Polski , do Ząbkowic to serca i ziemia dotknięte były przez charyzmat Szensztatu, gdyż w czasie przedwojennym bywał tam także o. Józef Kentenich. W 1954 roku ustanowiły te kaplicę tymczasowym sanktuarium MTA.

Na zakończenie tej części spotkania zespół zaśpiewał Hymn Światowych Dni Młodzieży. Nadszedł czas na to by, samemu Panu Bogu podziękować za to co się wydarzyło 70 lat temu i potem. Na to dziękczynienie zebraliśmy się  w kościele Księży Pallotynów. Uroczystej koncelebrowanej Mszy św.  przewodniczył o. Arkadiusz. W homilii między innymi podkreślił motyw posłania. Siostry nie przyjechały z własnej inicjatywy, ale zostały posłane przez Ojca Założyciela. Mówił też, jak ważna jest dyspozycyjność . Im więcej dyspozycyjności tym więcej błogosławieństwa. Na zakończenie odczytał słowa Hymnu Jubileuszowego 2014, które zabrzmiały niezwykle  wymownie.

Z4Po spożyciu posiłku przygotowanym przez gościnnych gospodarzy o godz. 15.00 zgromadziliśmy się w rotundzie-kaplicy Trzykroć Przedziwnej Matki. Po odmówieniu koronki do Miłosierdzia Bożego odnowiliśmy nasze przymierze miłości z Maryją w tym historycznym miejscu. Wszystkie Siostry pozostały jeszcze wypowiadając modlitwę ufności. Pamiątkowe zdjęcie Sióstr zakończyło spotkanie. Ze względu na pogodę delegacja reprezentująca  uczestników udała się na cmentarz, by pomodlić się za zmarłych. Tak zakończyło się to wyjątkowe spotkanie u źródeł Szensztatu w naszej Ojczyźnie. Warto wracać do przeszłości, bo to pomaga, patrząc na wierność tych pierwszych narzędzi Matki Bożej, na nowo zapalać się do służby  w szeregach  szensztackiej rodziny.

W drodze powrotnej nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej na Świętej Górze przy klasztorze Ojców Filipinów. Czekała tam na nas otwarta Brama Miłosierdzia. Obecność w naszym samochodzie s. M. Emanueli i s. M. Krzysztofy bardzo urozmaiciła nam podróż do domu. Kolejny już raz dziękuję Panu Bogu za Jego prowadzenie i obfitość łask jakimi obdarza mnie w szensztackiej wspólnocie.

Ludwika Bodzek

Z3

 

Zdjęcia z uroczystości > LINK