Skupienie dla Mam 2016

sdm

W dniach 26-28 lutego 2016 przy Sanktuarium Zawierzenia odbyło się skupienie dla młodych mam, w którym wzięło udział 31 kobiet z różnych stron województwa kujawsko-pomorskiego. Tematem przewodnim było odkrywanie tożsamości współczesnej kobiety w kontekście Pisma Świętego, w szczególności w oparciu o przykład starotestamentowej Judyty. W atmosferze przepełnionej modlitwą, medytacją, wielkopostną refleksją, rozważałyśmy przymioty tej wielkiej wojowniczki – jej piękno, niezależność, odwagę i mądrość, a przede wszystkim bardzo głęboką i osobistą relację z Bogiem Ojcem – Stworzycielem. Odkrywałyśmy jej cechy w nas samych. Okazało się, że choć czasy Starego Testamentu wydają się nam odległe, Judyta może być wzorem także dla dzisiejszych kobiet, dla współczesnych wojowniczek, które każdego dnia walczą o sprawy swojego ludu czyli najbliższych i tych, którym służą w pracy zawodowej.

Mamy, które przybyły na dni skupienia, na pierwszy rzut oka bardzo się między sobą różniły wiekiem, urodą, stażem małżeńskim, liczbą dzieci i drogą zawodową, ale wszystkie łączyło silne pragnienie pogłębienia relacji z Ojcem, który czekał w Sanktuarium, aby obdarzyć nas swoją łaską, upewnić o wspaniałej bezwarunkowej miłości oraz z pomocą Ducha Świętego czynić mniejsze i większe cuda w naszych sercach i umysłach. To właśnie nasze „tak” w odpowiedzi na wezwanie Ojca przywiodło nas w tych dniach do Sanktuarium i uczyniło z nas wspólnotę bardzo spójną i zintegrowaną pomimo pozornych różnic. Jeden Duch, Duch Boży wypełnił nasze dusze i zjednoczył nas, dzięki czemu mogłyśmy zaglądać w głąb siebie w atmosferze przyjacielskiej otwartości, bez skrępowania i lęku dzielić się z sobą naszymi doświadczeniami i uczuciami, wzajemnie się inspirować i wspierać w rozwiązywaniu problemów z naszego prywatnego codziennego pola walki.

Opuściłyśmy Sanktuarium głęboko pokrzepione spotkaniem z Ojcem i Maryją, zdeterminowane do tego, by odważnie i bez chwili zawahania, tak, jak wojująca Judyt, obcinać głowy Holofernesom naszych słabości i wszystkiego, co oddala nas od Boga, a także aby walczyć na łonie rodziny, zakładu pracy i całego społeczeństwa o poszanowanie naszych wartości, o zachowanie naszej kobiecej tożsamości, o pomnażanie miłości w świecie. Bądź uwielbiony Panie we wszystkich owocach tych szczególnych dni, które w swej świętej Opatrzności nam podarowałeś.

Justyna Mandra