Triduum 2015

Triduum Szensztackie w 2015 roku

Triduum przy Sanktuarium Wierności w Świdrze, które zgromadziło przedstawicieli różnych wspólnot szensztackich z całej Polski przebiegało w tym roku pod hasłem „Przejdź w nas przez nasze czasy”. Udział wzięły także Siostry pracujące w poszczególnych placówkach, Ojcowie szensztaccy oraz klerycy Łukasz i Przemysław. Znamienne było to, że zebraliśmy się po raz  pierwszy w takim gronie po wielkich i uroczystych obchodach Jubileuszowych. Naszym zadaniem była konkretna refleksja, jak realizować posłannictwo Szensztatu w naszej rzeczywistości oraz by znaleźć słowa, które będą dla nas bodźcem do działania w rozpoczętym nowym roku pracy duszpasterskiej. Naszą diecezję reprezentowali: s. Adriana, s. Emanuela, E. R. Krzyżanowscy, B.P. Kruczkowscy, L.L Bodzek, G. Tobolska oraz przedstawiciele młodzieży żeńskiej i męskiej oraz cztery osoby z powstającej Ligi Kobiet.

W czwartek 24 września wieczorem była sprawowana Msza św. pod przewodnictwem o. Wojciecha, która rozpoczęła ten ważny dla nas wszystkich czas. Na początku jak zawsze radość ze spotkania, zakwaterowanie oraz pierwsze rozmowy w małych grupach.

W piątek rano zgromadzonych w Auli powitał o. Arkadiusz i s. Anastazja. Ojciec odczytał list od protektora Ruchu Szensztackiego skierowany do uczestników Triduum. Dowiedzieliśmy się, że pomimo przejścia na emeryturę bp. Paweł Cieślik nadal pozostaje naszym protektorem. Po wstępnych informacjach wysłuchaliśmy dwóch konferencji. Pierwszą p.t. „Ojciec Kentenich kształtowany przez Maryję” wygłosił o. Mirosław. Z kolei s. Karola przybliżyła nam temat „Nasze maryjne posłannictwo. Maryja, jaką głosił o. Kentenich”. Następnie pracowaliśmy w 8 grupach rozważając zadane teksty-były to katechezy wygłoszone przez o. Kentenicha w Ennabeuren w 1945 roku. Postawione pytania miały nam pomóc w analizie. Po południu każda grupa przez usta swoich przedstawicieli przekazała swoje odpowiedzi. Było to bardzo bogate w treść podsumowanie a zasadniczym stwierdzeniem było to, że słowa Ojca Założyciela są w zadziwiający sposób aktualne dzisiaj. Dzień ten został ubogacony obecnością wśród nas bp. Artura Mizińskiego – Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski, który  przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię. Otrzymaliśmy w niej zachętę, by wierzyć, kochać i modlić się jak Maryja. Można powiedzieć, że było to dopełnienie naszych wcześniejszych tematów, czyli kolejne przyglądanie w czym i jak naśladować Maryję. Za oprawę liturgiczną była odpowiedzialna nasza diecezja. Dzień zakończyła modlitwa apelowa oraz adoracja Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium do godz. 24.00.

Niezwykle interesująca była sobotnia prezentacja s. Anastazji pt. „Profetyczna myśl o. Kentenicha odpowiedzią na znaki czasu XX i XXI wieku”. Siostra zwróciła uwagę, że w pierwszym roku nowego stulecia obchodzimy 50 rocznicę powrotu o. Kentenicha z wygnania. W swoim wykładzie wzięła pod uwagę ostatnie lata życia Ojca Założyciela. W niezwykle przejrzysty sposób przedstawiała lata 60-te XX wieku i dokonujące się rewolucje w świecie i w Kościele. Na tle tych wydarzeń ukazała duchowość o. Kentenicha, która nabierała pełni. W obliczu zagrożeń, jakie niósł świat w poszczególnych dziedzinach życia, Ojciec wskazywal drogę. Po tym bogatym w treści wykładzie podjęliśmy refleksję nad naszą relacją z Ojcem Założycielem. W podsumowaniu uzyskaliśmy cała gamę odpowiedzi, jak budować relacje z Ojcem i jak naśladować Jego postawę w naszej codzienności. Po południu o. Arkadiusz dokonał wprowadzenia do poszukiwania motta.

W nowych grupach zastanawialiśmy się, jakie sprawy, słowa, zadania jawią się jako najbardziej aktualne i mogą być odpowiedzią na dzisiejsze wydarzenia i znaki czasu. Następnie przedstawiciele tych grup udali się na dalsze prace nad precyzowaniem motta. Cała wspólnota uczestniczyła wieczorem w Eucharystii pod przewodnictwem ojca Romualda, który wygłosił homilię. Na zakończenie dnia diecezja gdańska przygotowała niezwykłe wydarzenie. Kilka osób przeprowadziło wywiad z Ojcem Założycielem. W ten sposób poznawaliśmy jeszcze raz całe bogactwo przesłania Szensztatu i jego aktualność na czasy współczesne.

Niedziela 27 września była czasem podsumowania Triduum a także ogłoszenia nowego motta. Jak zawsze zebraliśmy się w Auli. Pierwsza część obejmowała przedstawienie tego, co nowego dzieje się w Ruchu. Dowiedzieliśmy się, że powstaje w Polsce Instytut Rodzin Szensztackich. Rodziny kandydujące przedstawiły swój rok pracy w tworzącej się wspólnocie. Przypomniały, że jest to wspólnota szensztacka założona przez Ojca w 1942 roku w Dachau jako życie konsekrowane dla małżonków. W 2016 roku nastąpi rozpoczęcie nowicjatu. Jest jeszcze możliwość dołączenia do wspólnoty i w tej sprawie kontaktować się należy z o. Arkadiuszem. Następnie p. Kwasowie jako przedstawiciele Związku Rodzin poinformowali, że 12 września 2015 r. został zatwierdzony Międzynarodowy Statut Związku Rodzin i wybrano nowe osoby odpowiedzialne za tę gałąź Ruchu. W dalszej części spotkania cztery piękne, młode panie czyli Violetta, Laura, Asia i Anna Kornelia przedstawiły powstającą przy Sanktuarium Zawierzenia nowa wspólnotę –  Ligę Kobiet. Zapowiedziały, że 18 października odbędzie się uroczyste zawarcie przymierza miłości przez 6 osób jako członkini Szensztackiej Ligi Kobiet w Polsce. Wspólnota jest otwarta i chętne osoby mogą zgłaszać się , by powiększać grono nowej wspólnoty. Z kolei młodzież poprosiła o modlitwę i wszelkie możliwe wsparcie w organizowaniu imprezy towarzyszącej Światowym  Dniom Młodzieży 2016, która będzie w Otwocku w dniach 17 -19 lipca przyszłego roku. S. Anastazja przedstawiła zadanie apostolskie, aby zaprosić dzieci do modlitwy różańcowej o pokój w dniu 18 października. Następnie o. Arkadiusz opowiedział, co się będzie działo w nadchodzącym roku. Nadszedł czas ogłoszenia motta. Po bogatym komentarzu wprowadzającym usłyszeliśmy słowa, że potrzebujemy Maryi, byśmy stali się podobni do Niej i nieśli miłość, pokój i radość. „Przejdź w nas przez nasze czasy” tak brzmi motto roku, które zostało przyjęte oklaskami. Na zakończenie Triduum uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Arkadiusz. Po komunii św. przeszliśmy na plac przed Sanktuarium. Tam otrzymaliśmy błogosławieństwo i pokropieni wodą świeconą zostaliśmy posłani do swoich domów i środowisk. Każdy otrzymał pamiątkową kartkę z hasłem Triduum, które w tym roku stało się też naszym mottem roku. Potem już tylko pożegnalny obiad, uściski i powrót do domu.

Myślę, że dla każdego uczestnika ten czas był wielkim darem. Na początku nowego stulecia spotkaliśmy tak namacalnie Ojca Założyciela, mogliśmy zaczerpnąć Jego ducha i otrzymaliśmy ogromną zachętę, by pogłębiać relację z Tym, który jest wzorem ucznia Maryi. Mogliśmy też na nowo zobaczyć Maryję w całym bogactwie oraz Jej obecność w Kościele  i naszym życiu jako Matki i Wychowawczyni.  Za każda chwilę tego Triduum Bogu niech będą dzięki.

Ludwika Bodzek

więcej zdjęć > LINK