Rekolekcje Rodzin

Rekolekcje dla rodzin diecezji bydgoskiej, gnieźnieńskiej i toruńskiej – 2015 r.

Tegoroczne rekolekcje były poświęcone budowaniu relacji osobowych. Mottem rekolekcyjnych dni były słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: Wytrwajcie w miłości Mojej, a obrazem więzi  winnego krzewu z latoroślami. Centralnym punktem każdego dnia była Eucharystia. Rodziny uczestniczyły w prelekcjach na temat więzi z Panem Bogiem, sakramentalnej więzi małżeńskiej oraz tej więzi budowanej na fundamencie przymierza miłości z MTA. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszył się dialog małżeński w formie kawiarenki, nocna małżeńska adoracja Najświętszego Sakramentu, oraz lektura Pisma Świętego w dynamice Lectio divina.

Rodziny miały możliwość przeżycia rekolekcji w różnych miejscach: dwa turnusy odbyły się na Piaskach przy Sanktuarium Zawierzenia, jeden w Murzasichle i jeden przy Sanktuarium Wierności w Otwock-Świdrze. Łącznie wzięło w nich udział 78 osób dorosłych i 42 dzieci.