Rekolekcje małżeństw

s9W dniach od 8 do 11 sierpnia przy Sanktuarium Zawierzenia odbyły się rekolekcje dla małżeństw. Mottem przewodnim były słowa „Wytrwajcie w miłości mojej” .

Naszymi przewodnikami byli kapłani ks. Łukasz i ks. Marcin oraz s. Adriana i s. Emanuela natomiast p. Maria przygotowywała posiłki. W rekolekcjach wzięły udział małżeństwa z Bydgoszczy, Wrześni, Grudziądza i pani z Gniewkowa. Codzienne rozważania tajemnicy winnego krzewu i latorośli, Eucharystie, nabożeństwo pokutne i sakrament pojednania, odnowienie przymierza małżeńskiego, małżeński dialog w kawiarence, wysłuchanie koncertu przy fontannie, sakrament chorych udzielony jednemu z uczestników rekolekcji, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, doświadczenie wspólnoty, to niezliczone łaski Dobrego Boga, które otrzymaliśmy w tym świętym czasie. W tak krótkim czasie zdarzyło się tak wiele. Pełni wdzięczności rozjechaliśmy się do domów.