Letnie Rekolekcje dla Dziewcząt

W dniach 5-9 lipca 2015 roku grupa dziewcząt z klas II – IV wraz z animatorkami, siostrami, księdzem Markiem Kusym i klerykiem Arturem przeżywała swoje rekolekcje przy bydgoskim Sanktuarium Zawierzenia. Tematem rekolekcji były słowa: „IDZIEMY… IDZIESZ Z NAMI?”, które pomagały odkrywać dzieciom ich powołanie do stawania się apostołem poprzez czynienie dobra, dawanie dobrego przykładu, przez modlitwę i relacje z innymi. Oprócz codziennej Eucharystii w sanktuarium i spotkań tematycznych, wielką radością tych dni były również podchody, olimpiada sportowa, warsztaty artystyczne, robienie ciekawych zwierzątek i kwiatów z balonów oraz wieczór talentów. Królowa Zawierzenia sprawiła, że dziewczynki mogły przeżyć piękny, radosny czas pod Jej troskliwym okiem…