Nowy Rok 2015

                     49312799_MWC3qAEQ_1385925502-001 

Nowy 2015 Rok w Sanktuarium Zawierzenia

 

 

Ostatnie minuty 2014 spędziliśmy na kolędowaniu w Sanktuarium.

Była to okazja do wspólnej radości i przygotowania się  do noworocznej Mszy Świętej.

Msza zaczęła się równo o północy. W atmosferze radosnego wyciszenia i skupienia wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże. Wielką radością dla naszej Wspólnoty Kobiet była możliwość przygotownia oprawy liturgicznej. W trakcie Adoracji Najświętszego Sakramentu obeszliśmy procesyjnie Sanktuarium Zawierzenia prosząc o błogosławieństwo na cały rok. Uroczystości zakończyliśmy modlitwą  do naszej Trzykroćprzedziwnej Matki i Królowej. Złożyliśmy  sobie nawzajem życzenia. Udział w noworocznej Eucharystii w Sanktuarium MTA na Piaskach, był dla nas okazją do podziękowania  za otrzymane łaski i błogosławieństwa  w tym szczególnym dla Ruchu Szensztackiego, jubileuszowym 2014 roku. Z nadzieją powierzyliśmy także Maryi nasze plany indywidualne,  rodzinne i wspólnotowe na nadchodzący rok.

Anna Kornelia

Wspólnota Kobiet

„Kwitnąć pełnią barw”