Spotkanie Kolędowe

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.” (J 1,14 )

             W niedzielę 4 stycznia 2015 roku przedstawiciele wielu wspólnot Rodziny Szensztackiej z Bydgoszczy zgromadzili się na spotkaniu kolędowym z Ks. Biskupem Janem Tyrawą ordynariuszem diecezji bydgoskiej. Mszę Św. sprawował dla nas Ksiądz Biskup, powitany przez nas jako nasz Pasterz i Przyjaciel. Oprawę muzyczną przygotowała Rodzina Szczeblewskich.

W Liturgii Słowa na II niedzielę po Narodzeniu Pańskim usłyszeliśmy słowa z Księgi Mądrości Syracha (Syr 24, 1-2, 8-12), z Listu Św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 1,3-6, 15-18) oraz z Ewangelii Św. Jana (J 1, 1-18).  W homilii Ks. Biskup wyjaśniał nam sposób, w jaki Bóg objawia się nam ludziom, jak możemy doświadczyć zobaczyć Boga, który jest transcendentny, czyli radykalnie inny niż wszystko, co stworzone.  W Starym Testamencie przedstawiany był Bóg za pomocą figur zwanych: Mądrość Boża, Duch Boży, Słowo Boże oraz Anioł Jahwe. Autor wychwala Mądrość Bożą i mówi o niej „ Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.”  Jednak Bóg nie pozostał na tej obecności, znanej ze Starego Testamentu i przyszedł na świat jak Dziecię Jezus. A ten fakt opisuje Św. Jan Ewangelista: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.” Wielkość i ważność Narodzenia Jezusa zrozumiemy lepiej odkrywając znaczenie słów LOGOS (słowo) i SARX (ciało). Ks. Biskup życzył nam, byśmy tę właśnie tajemnicę w swoim chrześcijańskim życiu zgłębiali…

Po Mszy Św. spotkaliśmy się w Domu Św. Józefa, by złożyć sobie życzenia, podzielić się opłatkiem, pośpiewać wspólnie kolędy, porozmawiać i pobyć ze sobą….  Cieszyliśmy się również obecnością Ks. Kan. Andrzeja Rossy, naszego wiernego Przyjaciela, któremu w podziękowaniu zaśpiewaliśmy „Sto lat” oraz ulubioną kolędę „O Gwiazdo Betlejemska”.

Violetta Wilandt

Foto: LL.Bodzek