Zakończenie Roku Jubileuszowego Piaski

DSC_0013Uroczysta Eucharystia na zakończenie Roku Jubileuszowego, która odbyła się 26 października 2014 r. w Sanktuarium Zawierzenia na bydgoskich Piaskach, zgromadziła licznie przybyłą Rodzinę Szensztacką diecezji bydgoskiej, toruńskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej na wspólnym dziękczynieniu Bogu i naszej ukochanej MTA za łaski jubileuszowe…

Komentarz na rozpoczęcie Eucharystii był zachętą do wyrażenia osobistej wdzięczności:

„Eucharystia, to DZIĘKCZYNIENIE. Dziś gromadzimy się na niej, by w duchowej łączności z wszystkimi członkami i sympatykami naszej międzynarodowej Rodziny Szensztackiej podziękować Trójjedynemu Bogu za wszystkie owce minionego Roku Jubileuszowego.

Posłuchajmy słów naszego Ojca Założyciela:

„Uważne spojrzenie na minione lata pozwala nam z wielką serdecznością powtórzyć słowa psalmu: „Miłosierdzie Pańskie na wieki wysławiać będę!”. Wszystko, co w tym czasie wielkiego i wartościowego mogliśmu otrzymać na tym świętym miejscu, ma ścisły związek z Matką, Panią i Królową z Szensztatu. Ona ostatecznie jest darem, którym mądrość, dobroć i wszechmoc Boga 18 października 1914 roku w szczególny sposób obdarzyła naszą Rodzinę, a przez nia cały świat. To, co tutaj powstało i co rozszerzyło się na cały świat, jest JEJ dziełem”. (18.10.1939, II Akt Założycielski)

Niech nasze uczestnictwo w tej uroczystej Eucharystii będzie jednym wielkim hymnem MAGNIFICAT, który wyśpiewujemy dobremu Bogu za Jego łaski, których tak obficie udzielał w minionym Roku Jubileuszowym poprzez sanktuaria szensztackie na całym świecie, również poprzez nasze sanktuarium Zawierzenia. Dziękczynne dary, które złożyliśmy do stągwi niech będą naszym dziękczynieniem za łaski, w których każdy z nas osobiście mógł się zanurzyć…”.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył i płomienne kazanie w duchu I Aktu Założycielskiego wygłosił Ks. dr Sylwester Warzyński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Diecezji Bydgoskiej. Na nasze uroczyste świętowanie przybył również Ks. kanonik Andrzej Rosa – wierny i życzliwy przyjaciel Ruchu Szensztackiego.

Po uroczystej Eucharystii wspólnie odnowiliśmy przymierze miłości i każdy osobiście został posłany, by nieść ogień posłannictwa Szensztatu w nowe stulecie:

Komentarz przed odnowieniem PRZYMIERZA MIŁOŚCI pozwolił uświadomić sobie doniosłość tej chwili:

„Maryjo, nasza ukochana Trzykroć Przedziwna Matko i Zwycięska Królowo z Szensztatu „TWOJE PRZYMIERZE NASZĄ MISJĄ!”. To, co otrzymaliśmy mamy przekazywać innym. Szensztat, to posłannictwo, które chcemy na nowo podjąć i ponieść je w nowe stulecie…

Posłuchajmy słów naszego Ojca Założyciela:

DSC_0037„Wierzymy, że jesteśmy powołani, aby być sercem Kościoła. Jakiego Kościoła? Kościoła przyszłości! Serce Cóż to jest serce? Serce, to znaczy: zyć głęboką, zakorzenioną w Bogu, spotęgowaną miłością, która wszystko przezwycięża, która napełni Kościół heroizmem miłości. Potęga miłości – to nasze posłannictwo. Co ono oznacza? Jakże sami musimy być wewnęrznie rozpaleni i to coraz bardziej rozpaleni żarem miłości. Jak bardzo musimy się starać, by członek z członkiem, wspólnota ze wspólnotą coraz bardziej byli złączeni więzami miłości. Przymierze miłości z naszą ukochaną Matką Najświętszą musi przechodzić w naszych szeregach coraz bardziej w przymierze miłości z Tójcą Świętą, w przymierze miłości pomiędzy sobą, ze wszystkimi wspólnotami i członkami Kościoła, ale także w przymierze miłości ze wszystkimi ludźmi całego świata! My – serce, miłość Kościoła!”. (31.12.1965)

W tym duchu odnówmy nasze przymierze miłości, odmawiając wspólnie jubileuszową modlitwę pielgrzyma…”.

Na rozesłanie każdy otrzymał płonącą świecę z zachętą naszego Ojca Założyciela: IDŹCIE ZAPALAĆ ŚWIAT!… i ze słowami hymnu jubileuszowego na ustach i w sercu: IDZIEMY RAZEM ZAPALAĆ MIŁOŚCIĄ ŚWIAT, RZUCIĆ OGIEŃ, NASZĄ MISJĄ PRZYMIERZE TWE… wkroczyliśmy w nowe stulecie Szensztatu.

 Oprac. s. M. Virginia

Fotorelacja Zuzi > LINK