Triduum 2014

Triduum w Roku Jubileuszowym 2014

W dniach od 11 do 14 września przeżywaliśmy w Świdrze Triduum, którego motto brzmiało „Co odziedziczyliśmy od Ojców…”. Ze względu na trwający Rok Jubileuszowy miało ono trochę inny charakter. Przede wszystkim świętowaliśmy 100 lecie Ruchu w ostatnim statio jubileuszowym w Polsce tj. przy Sanktuarium Wierności .Był to czas modlitwy, refleksji nad przeszłością, zastanawianie się nad przyszłością i spotkanie we wspólnocie. Gdy spotyka się Rodzina w ściśle określonym celu, to można doświadczyć szczególnej jedności wszystkich gałęzi Szensztatu- Ojców, Sióstr, rodzin, młodzieży, Pań, koordynatorów kręgów Matki Bożej Pielgrzymującej oraz członków wspólnoty Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Na Triduum przyjechali reprezentanci wszystkich ośrodków szensztackich w Polsce. Z naszej diecezji przybyli: s. M. Adriana, s. M. Emanuela, s. M. Virginia, E. R. Krzyżanowscy, P. Kruczkowski, M. R. Mierzejewscy, przedstawiciele młodzieży żeńskiej i męskiej i inni. W sobotę dotarła do Centrum na obchody jubileuszowe grupa pielgrzymów od Sanktuarium Zawierzenia a w niej także przedstawiciele diecezji toruńskiej.

11września wieczorem koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem o. Mirosława rozpoczęła nasze Triduum. Po Mszy św. pierwsze radosne uściski z uczestnikami, Siostrami, Ojcami i oczekiwanie co przyniosą następne dni. Już tego pierwszego dnia przy rejestracji mieliśmy możliwość wyboru w jakiej grupie chcemy spotkać się następnego dnia. Było 5 grup tematycznych. Razem z mężem wybraliśmy temat ”Samowychowanie – droga do wolności”. Pozostałe to: ”Znak świętości dz- Jan Paweł II”, „Być ‘dla’ -o spotkaniu i dialogu”, „Odnaleźć swoją tożsamość”, ”Czas: od zagubienia do uświęcenia”.

Drugi dzień to dzień odpustu w Sanktuarium Wierności. Już to zapowiadało niezwykłość tego dnia. Przed południem po uroczystym rozpoczęciu przez o. Arkadiusza i s. M. Anastazję wysłuchaliśmy dwóch konferencji. Pierwsza przedstawiała co za nami, druga co przed nami. S. M. Marcelina w temacie „Jesteśmy dziedzicami historii” zapoznała nas z historią rozwoju Ruchu Szensztackiego w Polsce ujmując ją w postaci kamieni milowych, w których realizują się słowa „Polska tęsknotą Ojca…”. S. M. Estera natomiast skierowała naszą uwagę na przyszłość w konferencji pt. „Program: przyspieszenia rozwoju 2014”. Wykład ten był przygotowaniem do pracy w grupach tematycznych. Jesteśmy w sytuacji pierwszych sodalisów. Teraz od nas, od naszego zapału i gorliwości, wysiłków zależy jaki będzie Szensztat w Polsce i co należy czynić, aby pozostać wiernym posłannictwu przymierza miłości. Podsumowanie pracy w grupach było odpowiedzią na postawione zagadnienia i zawierało wiele treści. Punktem centralnym tego dnia była uroczysta wieczorna Msza św. i modlitewne czuwanie. Podczas Eucharystii został wyniesiony z sanktuarium obraz MTA. Gest ten symbolizował wejście w nowe stulecie. W czasie modlitewnego czuwania byliśmy świadkami dziękczynienia składanego przez wspólnoty szensztackie metropolii warszawskiej. Wieczór ten zachwycił przez swój modlitewny charakter, oprawę muzyczną, wyjątkową pogodę i niezwykły pochód uczestników przechodzących do obrazu MTA z dziękczynieniem, duchowym darem i symbolicznym zapaleniem światełek od świecy. Tak przeżyliśmy dzień Najświętszego Imienia Maryi.

W sobotę przed południem mieliśmy okazję w „ Namiotach Przymierza” zapoznać się z działalnością różnych wspólnot, które w atrakcyjny sposób prezentowały pracę apostolską i formacyjną młodzieży, rodzin, pedagogiki Ruchu, jego obecności w służbie Kościołowi i społeczeństwu. Przed Eucharystią obejrzeliśmy prezentację Sióstr „Magnificat Sióstr za 50 lat prowincji”. Obecni już byli pielgrzymi , którzy przybyli świętować 100 lecie Ruchu w Świdrze. Uroczystej Mszy św., która rozpoczęła się o godz. 12.00 przewodniczył ks. bp. Paweł Cieślik- protektor naszego Ruchu. W czasie Eucharystii przedstawiciele poszczególnych diecezji wypowiadały swój „magnificat” oraz ofiarowywały Matce Bożej róże. Na zakończenie obraz MTA został uroczyście wniesiony do Sanktuarium, aby Matka Boża objęła swój tron łaski na nowe stulecie. Po Mszy św. udaliśmy się na posiłek, aby nie zabrakło sił do dalszego świętowania. Następnie rozpoczęły się artystyczne prezentacje wspólnot z całej Polski, jak widzą Ruch za sto lat. Można było podziwiać niezwykłą różnorodność i pomysłowość poszczególnych regionów, szczerze się pośmiać, pośpiewać oraz posłuchać nowości. Naszą diecezję reprezentowali : Małgosia Szczeblewska w rewelacyjnej roli konferansjerki, zespół muzyczny rodziny Technerów oraz Eugeniusz Posadzy. Zaprezentowali modlitwy Ojca Założyciela we własnym opracowaniu muzycznym. Utwory te zostały wydane na płycie jako dar dla Matki Bożej na 100 lecie Ruchu. Trudno było obejrzeć wszystkie występy w całości, bo trzeba było porozmawiać z tymi, których nie spotykamy na co dzień, dokonać zakupów, by wrócić do domu z czymś, co przypomni te chwile. Spotkanie biesiadne ubogacili i ożywili młodzi wolontariusze z Ameryki Południowej. Trzeba dodać, że niezwykle ciepła i przyjemna pogoda powiększała naszą radość i była odebrana jako dar Nieba i taka pozostała do końca.

14 września w niedzielę przed południem o. Arkadiusz dokonał podsumowania Roku Jubileuszowego Najpierw była krótka prezentacja autonomii Związku Rodzin, następnie o. Arkadiusz ukazał dynamikę rozwoju w Roku Jubileuszowym i podziękował wszystkim za wkład w Dzieło Szensztatu w Polsce. Uroczystej Mszy św. na zakończenie Triduum przewodniczył ks. abp. Henryk Hoser SAC –biskup diecezji warszawsko-praskiej. W homilii odniósł się do uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego. Nawiązał do historii Dzieła Szensztackiego, które wyrosło z krzyża. Słowa homilii dopełniły obraz naszej szensztackiej historii i wskazały na ostateczne źródło, jakim jest Jezus Chrystus. Liturgię tego dnia przygotowała nasza diecezja. W procesji z darami przyniesione zostało 100 czerwonych serc symbolizujących 100 lat istnienia Ruchu.

Tegoroczne Triduum w swej wyjątkowej oprawie było wielkim świętem Rodziny Szensztackiej i myślę, że głęboko zapisało się w sercach wszystkich uczestników.

Ludwika Bodzek

 

 

 

Fotorelacja:

Dzień 1Dzień 2Dzień 3, Dzień 4„Namioty Przymierza”

oraz zdjęcia Beni i Wojtka Ernestowicz:

część Iczęść IIczęść III

 

 

Trzy dni świętowania – Triduum 2014 i statio jubileuszowe

IMG_2559Od 11 do 14 września 2014 r. w Otwocku-Świdrze odbyło Triduum szensztackie, które jest corocznym forum Rodziny Szensztackiej. W tym roku przedstawiciele różnych wspólnot z całej Polski spotkali się we wrześniu, świętując jednocześnie ostatnie statio jubileuszowe przy Sanktuarium Wierności. Triduum, które odbywało się pod ogólnym mottem: Co odziedziczyliście od ojców…”, rozpoczęła koncelebrowana Msza św. w czwartkowy wieczór, której przewodniczył i homilie wygłosił o. Mirosław Żabnicki. Uroczysta inauguracja triduum odbyła się w piątek, poprowadzona przez o. Arkadiusza Sosnę, krajowego Duszpasterza Ruchu Szensztackiego i s. M. Anastazję Komor. Przed południem uczestnicy wysłuchali dwóch konferencji ubogaconych prezentacjami multimedialnymi. Pierwsza z nich: „Jesteśmy dziedzicami historii” przygotowana przez s. M. Marcelinę Migacz, ukazała rozwój Ruchu Szensztackiego w Polsce, uwzględniając szeroki kontekst historyczny oraz podejmując próbę jego usystematyzowania, którą prelegentka ujęła w tytułowych słowach: Wierność Matki Bożej w kamieniach milowych Szensztatu w Polsce. Druga konferencja: „Program: przyspieszenie rozwoju <2014>”. ukazała perspektywy rozwoju Ruchu i kierunki pracy duchowej, które należy podjąć, aby rozwój w nowym stuleciu był nadal owocny. Prelegentką była s. M. Estera Balcer. Wykład ten był także przygotowaniem do popołudniowej pracy w grupach, w których dyskusje dotyczyły m. in. samowychowania, tożsamości, zarządzania czasem oraz dialogu.

Po południu siostry zaprosiły uczestników, poprzez pokazanie historycznej prezentacji, do wspólnego MAGNIFICAT za 50. lat istnienia prowincji Sióstr Maryi w Polsce. Wieczorem odbyła się uroczysta Msza św. wraz z modlitewną wigilią, która była Jubileuszową Stacją Metropolii Warszawskiej. Podczas koncelebrowanej przez licznie zebranych kapłanów Eucharystii, której przewodniczył i homilie wygłosił o. Romuald Kszuk, został z sanktuarium wyniesiony obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Ten symboliczny akt „wyjścia” Maryi z Sanktuarium nawiązywał do nowego początku, jakim jest rozpoczęcie kolejnych 100. lat Ruchu. Podczas modlitewnego czuwania wspólnoty szensztackie z metropolii warszawskiej, we wzruszających słowach, dziękowały za otrzymane łaski jubileuszowe, oddając się na nowo do dyspozycji Królowej Wierności. Wszyscy obecni podjeli swoim oddaniem duchową odpowiedzialność za owocność Jej posłannictwa poprzez wierne życie przymierzem miłości w nowym stuleciu. Wigilia trwała do późnej nocy, ale wyjątkowy klimat, modlitewna atmosfera i piękna pogoda oraz oprawa muzyczna sprawiły, że były to chwile całkowicie oddane Bogu i Maryi.

W kolejnym dniu uczestnicy Triduum mogli zapoznać się z działalnością różnych wspólnot w tzw. „Namiotach Przymierza”, które w interesujących formach prezentowały prace apostolską i formacyjną młodzieży, rodziny, pedagogiki Ruchu, jego obecności w służbie Kościołowi i społeczeństwu.

W tegoroczne Triduum przyjechał także bp Paweł Cieślik, protektor Ruchu Szensztackiego w Polsce, który przewodniczył Mszy św. w sobotę, po której obraz MTA został uroczyście, z powrotem wniesiony do sanktuarium na znak, że Ona na nowo obejmuje, tu w Sanktuarium Wierności swój tron łaski na nowe stulecie. Potem był czas na radosne świętowanie, odbyła się biesiada, podczas której swoje „pięć minut” miały wspólnoty z diecezji z całej Polski, ukazując jak widzą Ruch za kolejne 100 lat. Zabawę ubogacili swoją obecnością młodzi wolontariusze z Ameryki Południowej.

W niedzielne przedpołudnie o. Arkadiusz Sosna dokonał podsumowania Roku Jubileuszowego, ukazując jego dynamiczny rozwój oraz dziękując wszystkim za oddanie i wkład pracy, ofiar i modlitw w dzieło MTA w Polsce. Podsumowanie zostało poprzedzone krótką prezentacją autonomii Związku Rodzin.

Triduum zakończyło się uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. abp Henryk Hoser SAC, biskup diecezjalny warszawsko-praski. Ks. Biskup w słowach homilii, nawiązując do uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego, powiedział, że Dzieło Szensztackie, tak jak każde Boże dzieło wpisane jest w krzyż, nosi w swojej historii kształt krzyża, który jest gwarantem bogatej owocności.

Dziękując Bogu za dar tych dni, dziękujemy także ludziom, każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do ich przygotowania i przeżycia, dziękujemy za modlitwę, ofiarę i cierpienia złożone w intencjach Ruchu i w każdym dniu Roku Jubileuszowego.

Justyna Steranka

s. M.Kamila