Życzenia Wielkanocne

1428711043033938000

Wielkanoc 2017 r.

Niech potęga Boga, który dla nas zawisł na drzewie Krzyża
przemienia nasze serca i napełnia nieśmiertelną MIŁOŚCIĄ,
byśmy na ziemi i w wieczności mogli śpiewać
radosne ALLELUJA na GODACH BARANKA!!!

Z darem modlitwy i radosnym Alleluja – s. M. Emanuela

Comments are closed.