PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Razem z Tobą Ojcze wnosimy radość w codzienne życie!

Razem z Tobą Ojcze wnosimy radość w codzienne życie!

Rozpoczął się nowy rok, który jest dla nas, ludzi wierzących, czasem danym i zadanym przez Boga, by go uświęcić i przez to oddać Bogu chwałę! Ten czas wcale nie jest tak radosny, jak chciałby nam o tym przypomnieć czas karnawału. Niestety, żyjemy pośród wielu niepokojów, wojen trwających w świecie, konfliktów w Ojczyźnie i napięć w codziennym życiu. Dotyczą one wielu spraw: codziennego zmagania o godny byt, o dobre wychowanie dzieci, o wzajemne relacje, o miłość, o przebaczenie tym, którzy wobec nas zawinili, albo których my skrzywdziliśmy, zmaganie o zdrowie, walka z nieuleczalną chorobą….. I tak można by wymienić wiele spraw, które nas absorbują, pochłaniają, z którymi także idziemy do Boga, do Matki Bożej, a może także zawierzamy je Opatrzności przez wstawiennictwo naszego Ojca Założyciela.

Nasz Założyciel w swojej ojcowskiej trosce o nas podpowiada nam co mamy zrobić, by nie dać ponieść się fali niepokoju, lub zwykłej powierzchowności. Uczy nas radzenia sobie z trudnościami przez pielęgnowanie wewnętrznej radości, Bożego optymizmu, który daje pewność, że Bóg nam pobłogosławi, ale też wymaga od nas twórczej postawy, zaangażowania. Posłuchajmy Jego słów: 

„Anioł powiedział do Józefa: Józefie, wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu (por. Mt 2,13). Dziś mówi także do nas: Mario – możecie wstawić tu własne imię – wstań! Tak, wstańcie! Niech was nie przygniatają niezliczone troski naszych czasów. Wstańcie i bądźcie pogodni! Idźcie radośni przez dzień powszedni. Dziś tak bardzo potrzeba, abyśmy wnosili radość w codzienne życie. Wstańcie, weźcie Dziecię i Jego Matkę i wprowadźcie Ich do domów swoich sąsiadów. Powiedzcie wszystkim obarczonym cierpieniem i bólem ludziom, że powinni to wszystko znosić z miłości do Bożego Dzieciątka i Matki Bożej. Uczcie ich pogodnie brać na ramiona krzyż i cierpienie.

Kentenich 1.jpg

Ile odwagi dodaje nam czyjeś życzliwe spojrzenie, przyjazne słowo. Jak ogromną ulgę przynosi udręczonym sercom ludzkim możliwość wypowiedzenia się przed życzliwą i rozumiejącą osobą. Chciejmy być promieniem słońca, chciejmy wnosić Matkę Najświętszą wraz z Bożym Dzieciątkiem w ciemności zalegające ziemię, aby świat był bardziej przeniknięty światłem, a ludzie odnaleźli drogę do Serca ukochanej Matki Bożej, do Serca Boga Ojca.

Mario, Anno... powstańcie! Weźcie Dziecię i Jego Matkę, nieście Ich do waszych bliźnich, wnoście Ich w wasze codzienne życie, dając radość wszystkim, z którymi się spotykacie.”

(O. Józef Kentenich, Katecheza 4. „Wstań! Weź Dziecię i Jego Matkę...” w: „Nasze maryjne posłannictwo” Ennabeuren, 25 kwietnia 1945 r. Bibliotek Szensztacka nr 16)

 

W tym roku Kościół w Polsce w programie duszpasterskim przypomina nam o tym, jak ważną Osobą Trójcy Świętej jest Duch Święty: „Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.”

Nasz Ojciec wskazuje nam na ewangeliczne: Wstań! Tym, który nas „porusza” jest Duch Święty. Otrzymałeś go w sakramencie bierzmowania. Pamiętasz dzień, w którym przyjąłeś ten sakrament? Nie? Dowiedz się! Zaplanuj na ten dzień specjalne świętowanie z Duchem Świętym. Wielkie dziękczynienie za to, że ciągle na nowo, każdego dnia pozwala Ci „wstać!”. On jest źródłem radości, którą możesz dać innym. Warto wejść z Nim w szczególny kontakt. On pomaga, dodaje odwagi, byśmy z zaangażowaniem i na poważnie wzięli Jezusa i Jego Matkę nie tylko do naszego życia, ale także po to, by zanieść Ich do naszych bliźnich.

Opr. S. M. Anastazja Komor

o. Kentenich
Jeśli dziecko dąży do bezgranicznej małości, wtedy jest bogactwem Ojca.
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków