PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Razem z Tobą Ojcze stawiamy Boga w centrum naszego życia!

18 grudnia 2017

Razem z Tobą Ojcze stawiamy Boga w centrum naszego życia!

Kończący się Adwent i zbliżające się Boże Narodzenie to dla nas czas ostatnich przygotowań na spotkanie z Jezusem, przychodzącym do nas Księciem Pokoju. Jako ludzie wierzący, o których aniołowie śpiewali, że są oni dobrej woli, wierzymy, że to nam w świętą noc Bożego Narodzenia ogłoszą oni pokój. Czy jednak ten pokój mamy w sercach i czy jesteśmy przygotowani i otwarci na ten bezcenny dar jakim chce nas obdarzyć Przychodzący Pan?  

Nasz Ojciec Założyciel w swoim kazaniu podczas pasterki w 1962 roku w Milwaukee rozważał ten właśnie temat. Zastanawiał się nad tym co znaczy mieć pokój w sercu. Co znaczy przygotować się na przyjęcie tego daru?

Wskazywał na Jezusa, który przyniósł pokój na ziemię, a pokój ten wypływał z czystości jego serca i z otwarcia się na spełnienie woli Jego Ojca. Postawy te są możliwe do urzeczywistnienia w  życiu tylko wtedy, gdy Boga czynimy punktem odniesienia dla wszystkich spraw jakie przeżywamy. Czyż temu nie ma służyć adwent przez „wyrównanie pagórków, wyprostowanie dróg….” uwolnienie się od tego, co nie podoba się Bogu, a zawierzenie jedynie Jemu.

Posłuchajmy naszego Ojca:

„Gloria in excelsis Deo, Chwała na wysokości Bogu znaczy, że ten kto zajęty jest Bogiem, kto zważa tylko na chwałę Boga, kto oddał się wiecznemu, nieskończonemu Bogu, dla tego jest samo przez się zrozumiałe, jest [dla niego] oczywistym wnioskiem i konsekwencją, że wtedy zabiega o pokój serca. Jak więc wygląda ten pokój: pokój, który Chrystus przynosi, którym dzisiaj Król Pokoju, Książę Pokoju na zlecenie Ojca, owym Bożym Pokojem, chce się podzielić? Oczekujemy i pragniemy dwóch rzeczy: by niepodzielnie krążyć [być skoncentrowanym] wokół żywego Boga i uwolnić się od wszystkich zniewoleń, [od tego] co nie jest Bogiem i co nie sprawia Bogu radości.

vater0022.jpg

Jak więc brzmi teraz: Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli! Posłuchajmy jeszcze raz: ludziom dobrej woli! To się nam tak łatwo nie uda, by na wzór Zbawiciela, Księcia Pokoju, ciągle koncentrować życie wokół Ojca. To się nam tak łatwo nie uda, by być wewnętrznie wolnym, wyzwolić się z więzów niewoli, chciwości, uzależnień i hedonizmu, które biją się o nas. Wystarczy, że jesteśmy [ludźmi] dobrej woli, że mamy dobrą wolę, by zrywać łańcuchy i w całym naszym życiu ostatecznie zawsze umieszczać w centrum żywego Boga, jako centralny punkt naszego działania.

Czyż nie są prawdą te słowa, które tu słyszymy – czy jednak w nie wierzymy? Wiemy o tym, czujemy to, że dzisiejsza ludzkość ucieka od Boga, oddala się od Niego. [Widzimy, że dla wielu] Bóg więcej nie istnieje, nawet wtedy, gdy imię Boga przywołuje się ustami.

Jak zatem Zbawiciel to uczynił? Całym swoim życiem krążył jedynie wokół życzeń i woli Ojca. Paweł przekazał nam to w „porannej modlitwie” jego życia. (por. Hbr 10,5-10). To jest samo w sobie potwierdzenie, znak, który przez całe swoje życie miał przed oczyma: ofiar, ani całopaleń nie chciałeś, a więc nie jesteś zadowolony ze starotestamentalnych ofiar i całopaleń: Dałeś mi misję, dałeś mi ciało; a ja powinienem Tobie moje to ofiarować; Tobie je oddać w najokropniejszych mękach. Dałeś mi ciało; spójrz, Ojcze, oto przychodzę wypełnić Twoją wolę (por. Ps 39, 7-9). Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. ...

… Da nobis pacem, obdarz nas pokojem! Jest to prośba, którą ciągle zanosimy do Zbawiciela w żłóbku: Da nobis pacem, obdarz nas pokojem! A kiedy Zbawiciel powstał z martwych znał tylko to jedno pozdrowienie – został posłany, on Książę Pokoju, aby ustanowić pokój na świecie: pokój w twoim własnym sercu, pokój w twoim własnym domu, pokój na całym świecie. – Pax vobis. Pokój niech będzie z wami!

… Chcemy sobie życzyć – ja życzę Wam, każdemu z osobna, życzę sobie i chcemy sobie nawzajem życzyć: Książę Pokoju uczyń nas Twoimi dziećmi pokoju! Obdarz nas dzisiaj łaską – obdarz nią nas przede wszystkim przez wstawiennictwo naszej kochanej Matki Bożej, obdarz nas łaską, abyśmy w przyszłości jeszcze bardziej czynili Boga Życia centralnym punktem naszego życia i stawali się wolnymi od zniewoleń rzeczy doczesnych”.

(o. Józef Kentenich, Milwaukee „Kazanie w świętą noc” 25 grudnia 1962, w: P.Josef Kentenich:Aus dem glauben leben 5 s. 39-42, Patris Verlag Vallendar – Schönstatt 1971)

Zbliżające się Boże Narodzenie wzywa nas do głoszenia orędzia pokoju. Możemy jak aniołowie, wielbić Boga i czuć się posłanymi w przymierzu miłości z orędziem pokoju do ludzi dobrej woli. Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy Boga postawimy w centrum naszego życia, uwalniając się od tego, co się Jemu nie podoba.

Z najlepszymi świątecznymi życzeniami pełnymi pokoju. 

opr. S. M. Anastazja

 

o. Kentenich
Miłuję Tych, którzy mnie miłują.
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi jest jednym z sześciu instytutów życia konsekrowanego, wchodzących w skład międzynarodowego Dzieła Szensztackiego. Instytut Sióstr został założony 1 X 1926 r.

Czytaj więcej
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków