PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Polska tęsknotą Ojca

Polska tęsknotą Ojca

Triduum 2018 – prezentacja ze sjaldami

Slajd 1. Polska tęsknotą Ojca – kamienie milowe historii Ruchu Szensztackiego w Polsce

Slajd 2 / Historia obecności Ojca Kentenicha na ziemiach obecnej Polski jest udokumentowana umieszczanymi tablicami w miejscach, w których przebywał. Dla wszystkich dostępna jest pozycja książkowa, w której opisane zostały te szczególne miejsca jego pobytu. Jednak w czasach jego podróży po obecnej Warmii i Śląsku tereny te należały do Niemiec. Przygoda Ojca Kentenicha z Polską rozpoczęła się nieco wcześniej.

Slajd 3 / W styczniu 1929 roku nasz Ojciec Założyciel otrzymał list, który napisała pewna młoda kobieta. Jako dziewczyna poznała Szensztat i przyłączyła się później do Związku Apostolskiego. W swoim liście wyznaje, że chciałaby wstąpić do Sióstr Maryi, ale nie wie, czy jest to możliwe ponieważ jest polskiego pochodzenia. Ojciec Założyciel przesyła jej odpowiedź:

Slajd 4 / „Narodowość Pani nie jest przeszkodą do wstąpienia do Sióstr Maryi, przeciwnie, uważam, że jest niewykluczone, że Pan Bóg kiedyś pozwoli wyjść poza granice Niemiec i postara się tam o znaczenie i pracę dla nas. Może okazać się słusznym, że w Szensztacie będą szkoliły się inne narodowości”.

Slajd 5 / Tą młodą kobietą była Maria Czerwińska, późniejsza siostra Marianna. W 1930 roku wstąpiła do Instytutu Sióstr i została włączona do pierwszego kursu, którego członkinie miały udział w założeniu wspólnoty. Z chwilą Jej wstąpienia Ojciec Kentenich z coraz większą nadzieją i coraz większą tęsknotą patrzył w kierunku Polski.

Slajd 6 / Kraje słowiańskie były dla Ojca Założyciela ważne ze względu na kult maryjny, który szczególnie w Polsce jest głęboko zakorzeniony. Jeden z polskich poetów mówi o Matce Bożej, że jest Tą, „w którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy”.

Slajd 7 / Ojciec Kentenich znał burzliwe dzieje Polski i złożoność faktów historycznych, które sprawiły, iż na terenach Śląska, Pomorza i Warmii, przenikały się kultury polska i niemiecka. Przed II wojną światową 16 razy przebywał na ziemiach należących wówczas do Niemiec i Prus Wschodnich, które obecnie znajdują się na terytorium Polski. Zasiewał ziarno Szensztatu oraz poznawał polską mentalność i serca oddane Maryi. Cieszy także fakt, że odwiedził dom rodzinny Józefa Englinga!

Slajd 8 / Dla zaszczepienia Szensztatu w Polsce MTA potrzebowała uległych narzędzi. Ojciec Kentenich od samego początku, od wstąpienia, przygotowywał siostrę Mariannę do wyjazdu do Polski. Mobilizował ją, by pogłębiała swoją znajomość języka polskiego oraz by nawiązywała kontakty z siostrami, które podobnie jak Ona miały polskie korzenie. Siostra Marianna zachęcała je do modlitwy i ofiary, a także poszukiwała towarzyszki, która pojechałaby z Nią do Polski. Była w kontakcie z polskimi Pallotynami i przygotowywała otwarcie placówki w Ołtarzewie pod Warszawą. Wyznaczono dzień 1 października 1939 roku – niestety wybuch II wojny światowej przerwał te plany.

Ale Polska pozostała tęsknotą Ojca – i tej tęsknocie Ojciec był wciąż wierny.

Slajd 9 / Bóg pisał dalej bieg historii! Ojciec Założyciel znalazł się w Dachau. Tutaj spotkał polskich kapłanów. W dniu 3 maja 1944 r., w święto Królowej Polski, ks. Bolesław Burian i ks. Ignacy Jeż zawarli przymierze miłości z Matką Bożą.

Ojciec był mądrym strategiem, dlatego już w Dachau skontaktował ks. Ignacego Jeża z siostrą Marianną. Więzią tej znajomości była modlitwa, a po zakończeniu wojny spotkanie w Szensztacie.

Slajd 10 / Po powrocie z Dachau Ojciec Kentenich dalej myślał o Polsce. Siostra Marianna koniec wojny przeżyła w Berlinie i nie bez trudności 5 sierpnia 1945 roku wróciła do Szensztatu. Zaraz przy pierwszym spotkaniu z siostrą Marianną Ojciec Założyciel wrócił do tematu Polski. Zapytał siostrę Mariannę - która koniec wojny przeżyła w Berlinie i nie bez trudności dopiero co wróciła do Szensztatu - czy byłaby gotowa pojechać do Polski. Po intensywnym triduum modlitewnym przed 15 sierpnia, który był dniem jej imienin, Ojciec powiedział do niej:

Ofiaruję siostrze w prezencie imieninowym «całą Polskę»!

Decyzja została podjęta.

Slajd 11 / Siostra Marianna zaczęła zatem poszukiwać możliwości wyjazdu do Polski. Dziewięć miesięcy spędziła w obozie przejściowym w Horchheim, wraz z Polakami oczekującymi na powrót do ojczyzny. Jako towarzyszkę podróży Ojciec Założyciel zaproponował siostrę M. Annefried, która podobnie jak siostra Marianna miała polskie korzenie. Po przybyciu do Polski, ze względów bezpieczeństwa, zmieniła imię na siostra M. Józefa. 

Slajd 12 / Nasz Ojciec podjął odważną i bardzo ryzykowną decyzję o wyjeździe dwóch sióstr do Polski: Miał jasne rozeznanie w sytuacji politycznej. Przeczuwał, że granica pomiędzy wschodnią i zachodnią Europą może zostać zamknięta i z tego powodu trudno będzie o kontakt. Będzie też trudno później wysłać siostry do Polski. Dlatego ten moment wydał się właściwy.

Slajd 13 / W dniu 30 kwietnia 1946 roku, po pięciu dniach uciążliwej podróży, siostry Marianna i M. Józefa przybyły do Ząbkowic Śląskich, na Dolnym Śląsku. Przez pierwsze tygodnie pobytu w Polsce mogły się zatrzymać u Księży Pallotynów. Później udostępniono im dom przy ul. Ziębickiej.

Slajd 14 / Największym bogactwem, które zabrały z Szensztatu był obraz MTA – symbol i znak ich misji w kraju nad Wisłą.

piosenka

Slajd 15 / I Kamień milowy – Maryja przybyła do Polski

Jest to znak umowny, gdyż wizerunki Matki Trzykroć Przedziwnej już były w Polsce znane i czczone. Jednak to posłanie przez Założyciela miało charakter oficjalnego rozpoczęcia misji Szensztatu w Polsce.

Slajd 16 /  Obok sióstr: Marianny i M. Józefy Opatrzność Boża wybrała sobie jeszcze inne narzędzia:

Ks. Augustyn Urban, brat siostry M. Józefy, Pallotyn, Ślązak, który po wojnie został w Polsce i samego siebie nazywał budowniczym mostów pomiędzy narodami, kulturami a także Szensztatem a Polską, był w kontakcie z Ojcem Kentenichem. Współpracując z naszymi siostrami w Ząbkowicach Śląskich, poszukiwał możliwości działalności apostolskiej, która była zabroniona przez władze.

Ojciec prosił także dwie Panie Szensztatu ze Śląska, by nie wracały do Niemiec, ale pozostały w Polsce. Dały one początek polskiej prowincji Pań Szensztatu.

Slajd 17 / Życie w powojennej Polsce było trudne. Radość z odzyskanej wolności szybko została zamieniona w bolesne doświadczenia komunistycznych rządów. Był to niebezpieczny czas niepewności, niepokoju i dużego chaosu politycznego.

Slajd 18 / Pomimo wielkiej niepewności jutra siostry już 18 października 1946 roku, w pierwszy dzień przymierza, który przeżywały w Polsce, zawarły przymierze miłości z MTA w intencji narodu Polskiego. Prosiły, by MTA stała się także Królową Polski.

Siostry zaczęły budować swoją wspólnotę w Polsce bez środków materialnych. Posiadały jednak to, co najważniejsze – miłość do Maryi, zaufanie w moc zawartego z Nią przymierza miłości oraz głęboką wiarę, że Bóg je prowadzi i błogosławi ich wysiłki.

Slajd 19 i 20 / Znakiem tego błogosławieństwa był dla nich dalszy rozwój. Wkrótce pojawiły się pierwsze powołania. Już w październiku 1947 roku odbyły się pierwsze obłóczyny. Z tej okazji nowicjuszki otrzymały list od Ojca Założyciela. W liście czytamy:

Slajd 21 / Jesteście pierwszymi z narodu, który nabożeństwo do Maryi przejął wraz z mlekiem matki i dlatego ma wielkie zadanie do spełnienia w dziejach świata. Jeżeli staniecie się transparentem Matki Trzykroć Przedziwnej, wtedy przyszłe pokolenia będą miały w was wzór, z którego mogą odczytać prawdziwy ideał kobiety, który nasza Rodzina pragnie dać współczesnemu światu. (…) Możecie być pewne mojej szczególnej modlitwy, błogosławieństwa i zainteresowania. Nie zrażajcie się trudnościami…” 

Slajd 22 / Rządy komunistyczne nie pozwalały na prowadzenie działalności apostolskiej, a niemieckie pochodzenie Szensztatu tym bardziej utrudniało otwarte głoszenie posłannictwa. Nie można było głośno wymawiać słowa Szensztat; nie mogłyśmy używać nazwy Szensztacki Instytut Sióstr Maryi, ale Siostry Maryi Apostolstwa Katolickiego – nazwa ta została zmieniona dopiero w 1986 roku.

Slajd 23 / Pomimo zewnętrznych trudności siostry pragnęły określić swoją duchową tożsamość. Wyraziły ją w symbolu stokrotki, której niepozorność, ale wierność i stałość przemawiała do ich serc. Inspiracją były słowa przypisywane Wandzie Malczewskiej, polskiej mistyczce z okresu zaborów. Miała ona powiedzieć, że Stokrotki są symbolem Polski, bo mają płatki w połowie czerwone a w połowie białe – a to jest kolor Polski, przypomina niewinność i męczeństwo narodu…”  W 1949 roku siostry wybrały jako symbol dla swojej wspólnoty – stokrotkę.

Slajd 24 / Ten rys narodowy został podtrzymany w dalszym duchowym rozwoju prowincji sióstr, która przyjęła nazwę prowincji wierności a jej mottem stały się słowa: Mater et Regina ter admirabilis – Polonia semper Fidelis!

Slajd 25 / W tym też czasie, w 1958 r., udało się siostrom nabyć własny dom w Otwocku-Świdrze, willę Orlątko, który stał się pierwszym domem prowincjalny w Polsce.

Przez prawie 30 lat siostry były odcięte od Szensztatu. Korespondencja dokonywała się okrężną drogą, okazyjnie przekazywana przez Księży Pallotynów lub siostry ze Wschodnich Niemiec. Otrzymanie wizy graniczyło z cudem.

Chociaż czasy komunistyczne były bardzo trudne Matka Boża jednak towarzyszyła siostrom w ich wierności i tęsknocie za źródłem, za sanktuarium.

Slajd 26 / Siostry podjęły wielkie ryzyko wiary i bez pozwolenia władz 6 października 1964 r. rozpoczęły budowę sanktuarium, zachowując pozory budowy budynku gospodarczego.

Prawie trzy lata wszystko szło dobrze. W dniu 27 czerwca 1967 roku – w Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy wybiła jednak godzina wielkiej ofiary i próby wierności. Przyjechali przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa. Siostry zamknięto w domu. Zorganizowana została akcja rozbiórki budynku sanktuarium. Burzenie murów trwało kilka godzin. Siostry mogły to obserwować tylko z okna. Po wyjeździe policji i robotników siostry przyszły na miejsce uświęcone modlitwą, ofiarami, które w ostatnich kilku godzinach stało się miejscem niepowtarzalnej ofiary. Sanktuarium zostało zrównane z ziemią.

Slajd 27 / Zauważyły jednak, że w ziemi pozostał fundament. Sanktuarium zapuściło korzenie w polską ziemię! W tym przygnębiającym momencie był to promień światła i nadziei.

Slajd 28 / W tym momencie szczególnie aktualne było to, co nasz Ojciec napisał we wspomnianym liście do nowicjuszek:

„Nie zrażajcie się trudnościami. Droga Rodziny nigdy nie była usłana różami. Rodzina była zawsze dzieckiem wojny, które powstało i wzrastało w walce. Zawsze trzymała się słów: Mater habebit chram – i zawsze zwyciężała”.

Slajd 29 / Zwycięstwem Maryi był rozwój apostolatu. Z końcem lat 70-tych ubiegłego stulecia powstały pierwsze grupy matek, rodzin, młodzieży zakładane w parafiach i pierwsze z nich zawarły przymierze miłości. Na ten wkład do kapitału łask Maryja nie pozostała obojętna

piosenka

Slajd 30 / Nadszedł czas sanktuarium! II kamień milowy

Slajd 31 - 32 / W dniu 12 września 1981 roku zostało poświęcone na polskiej ziemi pierwsze oryginalne sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu. Było to spełnienie pragnień nie tylko sióstr, ale wielu osób, które znalazły w Szensztacie swoje miejsce.

Slajd 33 / Nowo powstałe sanktuarium stało się miejscem szczególnego promieniowania łaski
i owocności apostolskiej. W tym okresie bardzo szybko i dynamicznie zaczęły rozwijać się wspólnoty Ruchu Szensztackiego. Już w roku 1981 została erygowana wspólnota Ojców Szensztackich. Ich działalność apostolska wśród kleryków i młodzieży męskiej zaowocowała powstaniem nowych wspólnot: Szensztackiego Instytutu Księży Diecezjalnych, Szensztackiego Związku Księży Diecezjalnych oraz Młodzieży Męskiej.

Slajd 34 / W 1983 roku powstała placówka sióstr Wieczystej Adoracji Najśw. Sakramentu

Slajd 35 - 39 / Apostolat wydawał obfity plon…  w postaci licznych grup młodzieży, Ligi Matek Szensztackich, Rodzin Szensztackich w Lidze i Związku, Apostołów Maryi. Zaczęły powstawać liczne kręgi pielgrzymujących sanktuariów MTA.

Slajd 40 / W tym czasie powstało sześć sanktuariów, które zatętniły życiem duchowym, apostolskim, gromadząc Rodzinę Szensztacką i stając się ośrodkami kultu maryjnego w diecezjach

Slajd 41 -42 / Szczególną radością było poświęcenie przez św. Jana Pawła II sanktuarium na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Slajd 43 48/ Lata dziewięćdziesiąte otworzyły także inne drzwi – na Wschód. Nasza Królowa Wierności ukazała nam drogę nowej ewangelizacji na Białorusi i w Rosji. Do naszych serc dotarły słowa, wypowiedziane przez Ojca Założyciela w 1991 w wykładzie z okazji poświęcenia Krzyża Wschodniego:

„Czujemy się powołani, by prędzej czy później pójść na Wschód, aby … zgromadzić narody i sprowadzić je do stóp Matki Bożej, jako Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu”[1].

„Jeżeli w planach Bożych jest powstanie sanktuarium w Moskwie – a wydaje się, że tak – wówczas, prędzej czy później, pomimo wszystkich trudności, ono powstanie”[2].

Piosenka

Slajd 49 / Pozostała w sercach jeszcze tęsknota za Ojcem – III kamień milowy historii Ruchu w Polsce.

Slajd 50 / Ważnym krokiem na drodze do Jubileuszu stulecia Szensztatu w roku 2014 był I Kongres Rodziny Szensztackiej w Polsce, który odbył się w październiku 2009 r. przy naszym Sanktuarium Wierności. Był czasem refleksji, diagnozy wszystkich dziedzin działalności i formacji Ruchu Szensztackiego na tym etapie historii w Polsce. Uczestnicy i cała Rodzina Szensztacka z wielką radością i odpowiedzialnością zaangażowała się w przygotowanie, w przebieg oraz w pokongresowy zasiew nowego życia w przymierzu miłości.

Slajd 51 / W ramach przygotowań do Jubileuszu Szensztatu w roku 2014 powstała myśl, by spełniła się tęsknota Ojca Założyciela i nasza tęsknota za nim, by w symbolu statuy przybył do nas.

Slajd 52 / 11 kwietnia 2013 roku Ojciec przybył do nas, odwiedził centra szensztackie w całej Polsce, teraz jest zawsze z nami.

Film z przybycia statuy…..

Slajd 53 / Statua Ojca jest symbolem naszych duchowych dążeń i pragnień, by Ojciec Założyciel zawsze nam towarzyszył na naszej drodze przymierza.

Slajd 54 / 31 sierpnia 2013 roku siostry ponowiły swoje przymierze miłości z Ojcem Założycielem i składając swój akt w fundament statuy stały poręczycielkami więzi z Ojcem.

Slajd 55 / Statua była naszym darem na Jubileusz 2014 roku, który świętowaliśmy z Międzynarodową Rodziną

56 / w Szensztacie

57 /  i w Rzymie,

58 / w Polsce, podczas sympozjum „Szensztat darem dla Kościoła”, na Jasnej Górze, w naszych centrach.

Slajd 59 / W minionych latach zostało wydanych ponad 20 pozycji książkowych z tekstami Założyciela. Upamiętnionych kilkanaście miejsc pobytu  Ojca przed wojną na obecnych ziemiach Polskich i wiele innych inicjatyw i projektów apostolskich, które przybliżają Ojca Założyciela.

Slajd 60 / Ojcze, Na nowo aktualne są słowa, które napisałeś w liście do pierwszych Nowicjuszek:

Slajd 61 /  „Choć zewnętrznie jesteśmy od siebie oddaleni, jednak odtąd należymy do siebie, jak dzieci jednej Rodziny, które mają tego samego Ojca i tę samą Matkę. (…) Możecie być pewne mojej szczególnej modlitwy i błogosławieństwa”

Slajd 62 / Ojcze, dziękujemy Ci za to, że zawierzyłeś Bogu i ludziom, że konsekwentnie realizowałeś posłannictwo, za to, że wierzyłeś i wierzysz w nas, w Twoją Rodzinę Szensztacką w Polsce. Spełniła się Twoja tęsknota, jesteś wśród nas! Witamy Cię tak jak każe nam nasz polski zwyczaj – bukietem biało-czerwonych kwiatów.

 

s. M. Anastazja Komor ISSM / na podst. opracowania s. dr M. Marceliny Migacz ISSM

 

 

 

 [1] J.K., Ostvortrag, 5.7.1951, Texte zur Ostsendung, s. 35.

[2] J.K., Brief an Prälat Schmitz, Das Lebensgeheimnis Schönstatt II, zitiert in: Texte zur Ostsendung, s. 85.

 

o. Kentenich
Miłuję Tych, którzy mnie miłują.
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
Przyszłość społeczeństwa i Kościoła zależy od rodziny. Dlatego potrzebujemy rodzin, które poprzez swoje życie oraz obecność będą się przyczyniały do pełnej, a jednocześnie zgodnej z duchem czasu, realizacji chrześcijańskiej wiary w naszym świecie. Realizację tej potrzeby nosił Ojciec Józef Kentenich (1885-1968) w sercu, kiedy w 1942 w ramach wspólnot Dzieła Szensztackiego założył instytut świecki życia konsekrowanego dla katolickich małżeństw.

Czytaj więcej
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków