PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Nowenna - Syjon - 8 tydzień

SION POLONIAE JÓZEFÓW

1988 – 14 maja – 2018

30-lecie poświęcenia sanktuarium 

Tydzień ósmy

SYJON – MIASTO ŚWIĘTE / ŚWIĘTY SYJON

WSPÓLNOTA MIŁOSNEJ OFIARY

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. (…) Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.“ (Lk 1, 39-45. 56.)

„Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.“ (J 13, 16n)

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali». (J 13, 34n)

„Jezu Chryste, Ty jesteś Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych; Ty miłujesz nas i przez krew swoją uwolniłeś nas od grzechów i uczyniłeś nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego.“ (por. Ap 1, 5n)

„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. (Rz 12, 1n)

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. (…) Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. (Ef 4, 23n; 31n)

„Człowiek, który kocha, który ostatecznie swoją miłość złożył w sercu Boga, ma w pewnym sensie udział w niezmierzonym bogactwie miłości Bożej. Jeżeli jest coś, co nigdy człowieka nie zuboży, to jest to kochanie, darowanie ciepła swojego serca.” (o. J. K. 1935)

„W wymiarze nadprzyrodzonym jesteśmy prawdziwą rodziną, ja i moja wspólnota, moja wspólnota i ja. Jeśli w Bożych planach jest miejsce dla nas jako prawdziwej rodziny, to również nasz los jest ze sobą spleciony, i to spleciony w sposób nadprzyrodzony. Praktycznie oznacza to, że wszystko, co moja wspólnota ponosi jako ofiarę za mnie, jest rzeczywistością, którą także przyjmuję jako rzeczywistą, i która tak też działa. I odwrotnie: ofiary, które ja ponoszę dla rodziny, są środkiem do jej uratowania. Czy rozumiecie to wyjątkowo mocne nastawienie nadprzyrodzone? (…) Zawarliśmy przymierze z Matką Bożą i to jest rzeczywistość. I jeśli spełnimy warunki, jeśli będziemy żyć aktem inscriptio dla drugich, to będzie to środek, dzięki któremu zostanę uwolniony. (…) Moje inscriptio uratowało Szensztat, a inscriptio Rodziny przywróciło mi wolność. Widzicie, to jest klasyczny przykład wewnętrznego związania, wzajemnego splotu losów. Widzicie nowego człowieka w nowej wspólnocie w klasyczny sposób, nie jako wizję, ale jako rzeczywistość.” (o. J. K. Tercjat brazylijski 1952)

„Ten, kto jest zapalony do idei rodziny, może ponosić ofiary. Jeżeli wiem, że rodzina jest moją cząstką, że jestem związany z rodziną, to wtedy mogę zrezygnować nawet ze słusznych życzeń. Jeżeli nie posiadamy świadomości rodziny, pytamy tylko: co może mi dać rodzina, wspólnota, a nie pytamy: co ja mogę dać wspólnocie? Rodzina, wspólnota jest stołem ofiarnym i nie może być w pierwszym rzędzie stołem rozkoszy.” (o. J. K.)

„Każdy apostolat musi mieć za sobą ofiarę i modlitwę. Tego musicie się trzymać, jeżeli pracujecie na zewnątrz. Jest pewne, że do pracy potrzeba wiele zewnętrznych środków, o to trzeba się troszczyć, tego pragnie Bóg. Ale nie zapominajcie, że ruch apostolski pragnie być ruchem ofiary.” (o. J. K. KvG, 139)

„Duchowość komunii to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas. Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. Duchowość komunii to także zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przyjąć i cenić jako dar Boży: dar nie tylko dla brata, który bezpośrednio go otrzymał, ale także «dar dla mnie». Duchowość komunii to wreszcie umiejętność «czynienia miejsca» bratu, wzajemnego «noszenia brzemion» (por. Ga 6, 2) i odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie nam zagrażają, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność, zazdrość. Nie łudźmy się: bez takiej postawy duchowej na niewiele zdałyby się zewnętrzne narzędzia komunii. Stałyby się bezdusznymi mechanizmami, raczej pozorami komunii niż sposobami jej wyrażania i rozwijania.” (św. JPII, Novo millennio ineunte, 43)

„Ukochana Trzykroć Przedziwna Matko i Zwycięska Królowo z Szensztat, Ty  przywiodłaś nas na Syjon w naszej świętej historii, gdzie królujesz między nami, jako żywy Syjon odwiecznego Ojca. Przyjmij ponownie nasz akt oddania się Tobie:

O Pani moja (O Pani nasza...)

Króluj między nami, jak to Bogu miłe, uczyń nas dla świata solą i zaczynem.

Jedno serce, jednego ducha dziś nam daj, jak kiedyś na ziemi prosił o to Pan.

„Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego …“ (Hbr 12,22-23)

„Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:

łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.

Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia

i góry zapadały w otchłań morza.

Niech wody jego burzą się i kipią,

niech góry się chwieją pod jego naporem:

<Pan Zastępów jest z nami,

Bóg Jakuba jest dla nas obroną>.

Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże –

uświęcony przybytek Najwyższego.

Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje

Bóg mu pomoże o brzasku poranka.

Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa.

Głos Jego zagrzmiał - rozpłynęła się ziemia:

Pan Zastępów jest z nami,

Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,

dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi.

On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,

On kruszy łuki, łamie włócznie,

tarcze pali w ogniu.

"Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga

wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi!"

Pan Zastępów jest z nami,

Bóg Jakuba jest dla nas obroną.” (Psalm 46)

„Wielki jest Pan na Syjonie,

wywyższony ponad wszystkie ludy.

Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszliwe,

ono jest święte.

Wysławiajcie Pana, naszego Boga,

padajcie przed podnóżkiem stóp Jego,

bo On jest święty.

Przemawiał do nich w słupie obłoku,

a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.

Boże, nasz Panie, Tyś ich wysłuchał,

łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego,

pokłon oddajcie Jego świętej górze,

bo Pan nasz i Bóg jest święty.” (Psalm 99)

 

Modlitwa:

Boże, nasz Ojcze, w przymierzu zawartym z człowiekiem okazujesz swą miłość. Prosimy Cię, aby nasza miłość do Ciebie stale wzrastała i pogłębiała się. Udziel nam swej łaski, abyśmy wytrwali w Przymierzu Miłości i żyjąc nim na co dzień budowali Syjon, miasto miłosnej ofiary. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

 

Modlitwa:

Boże, nasz Ojcze, w dziejach zbawienia zawsze pragnąłeś ofiary. Przyjąłeś również ofiarę, jaką Ci złożył Syn Twój Jedyny na drzewie krzyża. Naucz nas prosimy, przynosić ofiary do tronu naszej Królowej i spraw, aby nasze Sanktuarium wyrosło na mocnym fundamencie naszych miłosnych ofiar i wyrzeczeń. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Modlitwa:

Boże, który jesteś święty i zamieszkujesz między swoim ludem, Ty również nas wzywasz, abyśmy byli święci i nieskalani przed Twoim obliczem. Prosimy Cię umocnij swą łaską naszą wolę w dążeniu do świętości, abyś miał zawsze godne mieszkanie miedzy nami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśni:

Gdzie miłość wzajemna

Kochajmy Pana

Być bliżej Ciebie chce

Błogosław Panie nas

Kto się w opiekę

O której berła

 

 

 

o. Kentenich
Czynię to, co Ojcu radość sprawia!
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
W Ruchu Szensztackim jest także specjalne miejsce dla chorych, którzy mogą swoje cierpienia ofiarować w intencji całego Dzieła. Bliskość krzyża i Ukrzyżowanego odciska piętno na życiu i działaniu chorych. Szczególnym akcentem jest także naśladowanie życia Maryi. Tak powstał ideał Ligi Chorych: "Pomocniczki pod krzyżem"

Czytaj więcej
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków