PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Nowenna - Syjon - 5 tydzień

SION POLONIAE JÓZEFÓW

1988 – 14 maja – 2018

30-lecie poświęcenia sanktuarium

Tydzień piaty

SYJON – MIASTO ŚWIĘTE / ŚWIĘTY SYJON

POWOŁANIE

dłonie.jpg

„I usłyszałem głos Pana mówiącego: "Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?" Odpowiedziałem: "Oto ja, poślij mnie!" (Iz 6, 8)

"Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię". I rzekłem: "Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!" Pan zaś odpowiedział mi: "Nie mów: "Jestem młodzieńcem", gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić". (Jr 1, 4-8)

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. [anioł] rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą.». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. (…) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł.“ (Lk 1, 26-38)

"Idź - odpowiedział mu (Ananiaszowi) Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka (Pawła) za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia". (Dz 9, 15n.)

„Jan gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.“ (J 1, 36-42)

„Moim posłannictwem było i jest głoszenie światu tajemnicy Maryi. Moim zadaniem jest głoszenie Matki Bożej, ukazywanie Jej naszym czasom, jako stałej Pomocnicy Zbawiciela w całym dziele Odkupienia, jako Współodkupicielki i Pośredniczki łask.“ (o. J. K.)

„Jest to czymś inspirującym, nadzwyczaj inspirującym, skoro możemy teraz powiedzieć : Jesteśmy zawołani i powołani dodać teraz ten ostatni kamień do całej budowli.

To budzi nasze siły i ofiarność, naszą siłę miłości. Jesteśmy tymi, którzy mogą  przygotować Maryi – w coenaculum i przez coenaculum – nowy dom. Czujemy się zainspirowani byciem żywymi kamieniami, czyli, całą naszą osobą zostać wbudowanym w fundament. Wszystko to, co widzimy przed sobą jako nowe zadanie, które zostało złożone na nasze barki, wszystko to, budzi w nas teraz siły. Te siły musimy obecnie mobilizować bardziej aniżeli we wcześniejszych czasach, ponieważ tyle duchowości kłębi się w powietrzu, które są w stanie naszą własną, pierwotną postawę podkopać. I wszystko to pozostałe.“ (o. J, K.  BS, 16)

„ Do czego powołał mnie Bóg? Dlaczego poświęciłem się Jemu? Ażeby przez Niego zostać posłanym. „Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam” (J 20, 21). Nie wstąpiliśmy do wspólnoty po to, aby prowadzić spokojne życie dla siebie, jak na wyspie. Nie. Jesteśmy wciągnięci w posłannictwo Syna Bożego. Deo gratias. Bóg pragnie wsławić swoje Imię przeze mnie wszędzie tam, dokądkolwiek mnie pośle...” (o, J, K.  KvG 27)

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście
po Twojej prawicy. (Ps 16 (15))

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

Maryjo, Ty  przywiodłaś nas na Syjon w naszej świętej historii, gdzie królujesz między nami, jako żywy Syjon odwiecznego Ojca. Przez Ojca przyłączeni do wspólnoty Syjonu budujemy wraz z nim święte miasto. Tutaj otrzymujemy ciągle na nowo dar posłannictwa i łaski.

Dziękujemy Ci, Maryjo:

za nasze powołanie do wspólnoty,

za każde powołanie,

za modlitwy o powołania, zwłaszcza w pierwsze czwartki miesiąca.

Prosimy Cię, Maryjo:

o umocnienie naszych własnych powołań,

o święte i liczne nowe powołania:

„Królowo Apostołów, uproś Pana żniwa, aby posłał

robotników na żniwo swoje i zlitował się nad ludem Swym“

Maryjo, obdarz nas z Syjonu Twoim błogosławieństwem  i przyjmij ponownie nasz akt oddania się Tobie: O Pani moja (O Pani nasza...)

 „Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego …“ (Hbr 12,22-23)

Gród Jego wznosi się na świętych górach,

umiłował Pan bramy Syjonu

bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.

Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,

miasto Boże.

O Syjonie powiedzą:         

"Każdy człowiek urodził się na nim,

a Najwyższy sam go umacnia".

Pan zapisuje w księdze ludów:

"Oni się tam narodzili".

I tańcząc śpiewać będą:

"Wszystkie moje źródła są w tobie". (Psalm 87)

Modlitwa 1:

Panie, nasz Boże, łaska chrztu świętego odnowionego przez Przymierze Miłości tak się w nas rozwinęła, że pragniemy naśladować przykład Twojego Syna w życiu wspólnoty Sjonu. Spraw, abyśmy w przmierzu z Maryją nieustannie dażyli do ewangelicznej doskonałości, pomnażali świetość Rodziny i Kościoła oraz jego apostolską żywotność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa 2:

Wszechmogący Boże, za Twoim natchnieniem powzięliśmy postanowienie naśladowania Chrystusa na wzór ojca Kentenicha i we wspólnocie Ojca i ojców. Spraw, abyśmy osiągnęli cel rozpoczętej drogi i złożyli Tobie całkowitą ofiarę ze swojego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa 3:

Boże, Ty kierujesz swoim ludem przez pasterzy, ześlij na swój Kościół ducha pobożności oraz męstwa i powołaj ludzi, którzy będą godnie pełnili slużbę przy ołtarzu oraz mężnie i pokornie głosili Ewangelię. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśni:

Pan kiedyś stanął nad brzegiem

łódź.jpg

 

o. Kentenich
Maryja bierze nas w swoje dłonie i pomaga, abyśmy zawsze trwali w Bogu.
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
W Ruchu Szensztackim jest także specjalne miejsce dla chorych, którzy mogą swoje cierpienia ofiarować w intencji całego Dzieła. Bliskość krzyża i Ukrzyżowanego odciska piętno na życiu i działaniu chorych. Szczególnym akcentem jest także naśladowanie życia Maryi. Tak powstał ideał Ligi Chorych: "Pomocniczki pod krzyżem"

Czytaj więcej
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków