PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Nowenna - Syjon - 5 tydzień

SION POLONIAE JÓZEFÓW

1988 – 14 maja – 2018

30-lecie poświęcenia sanktuarium

Tydzień piaty

SYJON – MIASTO ŚWIĘTE / ŚWIĘTY SYJON

POWOŁANIE

dłonie.jpg

„I usłyszałem głos Pana mówiącego: "Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?" Odpowiedziałem: "Oto ja, poślij mnie!" (Iz 6, 8)

"Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię". I rzekłem: "Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!" Pan zaś odpowiedział mi: "Nie mów: "Jestem młodzieńcem", gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić". (Jr 1, 4-8)

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. [anioł] rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą.». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. (…) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł.“ (Lk 1, 26-38)

"Idź - odpowiedział mu (Ananiaszowi) Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka (Pawła) za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia". (Dz 9, 15n.)

„Jan gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.“ (J 1, 36-42)

„Moim posłannictwem było i jest głoszenie światu tajemnicy Maryi. Moim zadaniem jest głoszenie Matki Bożej, ukazywanie Jej naszym czasom, jako stałej Pomocnicy Zbawiciela w całym dziele Odkupienia, jako Współodkupicielki i Pośredniczki łask.“ (o. J. K.)

„Jest to czymś inspirującym, nadzwyczaj inspirującym, skoro możemy teraz powiedzieć : Jesteśmy zawołani i powołani dodać teraz ten ostatni kamień do całej budowli.

To budzi nasze siły i ofiarność, naszą siłę miłości. Jesteśmy tymi, którzy mogą  przygotować Maryi – w coenaculum i przez coenaculum – nowy dom. Czujemy się zainspirowani byciem żywymi kamieniami, czyli, całą naszą osobą zostać wbudowanym w fundament. Wszystko to, co widzimy przed sobą jako nowe zadanie, które zostało złożone na nasze barki, wszystko to, budzi w nas teraz siły. Te siły musimy obecnie mobilizować bardziej aniżeli we wcześniejszych czasach, ponieważ tyle duchowości kłębi się w powietrzu, które są w stanie naszą własną, pierwotną postawę podkopać. I wszystko to pozostałe.“ (o. J, K.  BS, 16)

„ Do czego powołał mnie Bóg? Dlaczego poświęciłem się Jemu? Ażeby przez Niego zostać posłanym. „Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam” (J 20, 21). Nie wstąpiliśmy do wspólnoty po to, aby prowadzić spokojne życie dla siebie, jak na wyspie. Nie. Jesteśmy wciągnięci w posłannictwo Syna Bożego. Deo gratias. Bóg pragnie wsławić swoje Imię przeze mnie wszędzie tam, dokądkolwiek mnie pośle...” (o, J, K.  KvG 27)

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście
po Twojej prawicy. (Ps 16 (15))

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

Maryjo, Ty  przywiodłaś nas na Syjon w naszej świętej historii, gdzie królujesz między nami, jako żywy Syjon odwiecznego Ojca. Przez Ojca przyłączeni do wspólnoty Syjonu budujemy wraz z nim święte miasto. Tutaj otrzymujemy ciągle na nowo dar posłannictwa i łaski.

Dziękujemy Ci, Maryjo:

za nasze powołanie do wspólnoty,

za każde powołanie,

za modlitwy o powołania, zwłaszcza w pierwsze czwartki miesiąca.

Prosimy Cię, Maryjo:

o umocnienie naszych własnych powołań,

o święte i liczne nowe powołania:

„Królowo Apostołów, uproś Pana żniwa, aby posłał

robotników na żniwo swoje i zlitował się nad ludem Swym“

Maryjo, obdarz nas z Syjonu Twoim błogosławieństwem  i przyjmij ponownie nasz akt oddania się Tobie: O Pani moja (O Pani nasza...)

 „Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego …“ (Hbr 12,22-23)

Gród Jego wznosi się na świętych górach,

umiłował Pan bramy Syjonu

bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.

Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,

miasto Boże.

O Syjonie powiedzą:         

"Każdy człowiek urodził się na nim,

a Najwyższy sam go umacnia".

Pan zapisuje w księdze ludów:

"Oni się tam narodzili".

I tańcząc śpiewać będą:

"Wszystkie moje źródła są w tobie". (Psalm 87)

Modlitwa 1:

Panie, nasz Boże, łaska chrztu świętego odnowionego przez Przymierze Miłości tak się w nas rozwinęła, że pragniemy naśladować przykład Twojego Syna w życiu wspólnoty Sjonu. Spraw, abyśmy w przmierzu z Maryją nieustannie dażyli do ewangelicznej doskonałości, pomnażali świetość Rodziny i Kościoła oraz jego apostolską żywotność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa 2:

Wszechmogący Boże, za Twoim natchnieniem powzięliśmy postanowienie naśladowania Chrystusa na wzór ojca Kentenicha i we wspólnocie Ojca i ojców. Spraw, abyśmy osiągnęli cel rozpoczętej drogi i złożyli Tobie całkowitą ofiarę ze swojego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa 3:

Boże, Ty kierujesz swoim ludem przez pasterzy, ześlij na swój Kościół ducha pobożności oraz męstwa i powołaj ludzi, którzy będą godnie pełnili slużbę przy ołtarzu oraz mężnie i pokornie głosili Ewangelię. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśni:

Pan kiedyś stanął nad brzegiem

łódź.jpg

 

o. Kentenich
Kto chce być wewnętrznie wolnym, musi być prostym jak dziecko.
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
Liga Rodzin jest jedną ze wspólnot Dzieła

Czytaj więcej
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków