PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Nowenna - Syjon - 1 Tydzień

SION POLONIAE JÓZEFÓW

1988 – 14 maja – 2018

30-lecie poświęcenia sanktuarium 

Tydzień pierwszy

SYJON – MIASTO ŚWIĘTE / ŚWIĘTY SYJON

Syjon Nov 1.jpg  


WDZIĘCZNOŚĆ, UWIELBIENIE I ODNOWA

 

Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.“ (Łk 1, 46n)

 

„Ukochana Trzykroć Przedziwna Matko i Zwycięska Królowo z Szensztat,

Ty  przywiodłaś nas na Syjon w naszej świętej historii,

gdzie królujesz między nami, jako żywy Syjon odwiecznego Ojca.“ (MW)

 

Maryjo, dzisiaj przychodzimy do Ciebie i dziękujemy Tobie:

za to, że wybrałaś to miejsce,

za Twoją obecność wśród nas,

za Tajemnicę Bożego prowadzenia,

za całą naszą historię,

za więzi z międzynarodową wspólnotą,

za młodzież tu przybywającą na przestrzeni tych lat,

za wszystkie powołania,

za pierwszy polski nowicjat,

za nasze domy,

za jednoczącą siłę Rodziny Szensztackiej.

 

Ukochana Trzykroć Przedziwna Matko, Maryjo, dzisiaj mamy powód do dziękczynienia. Dzisiaj mamy powód, aby odnowić naszą miłość do Ciebie. Dziś dajesz nam czas łaski, nasz Kairos. Tobie dziękujemy z całego serca. ... przyjmij ponownie nasz akt oddania się Tobie:

O Pani moja (O Pani nasza...)

 

„Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego …“ (Hbr 12,22-23)

 

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały 
w mieście Boga naszego. 
Góra Jego święta, 

wspaniałe wzgórze, 
radością jest całej ziemi; 
góra Syjon, kraniec północy, 
jest miastem wielkiego Króla. 
Bóg w jego zamkach 
okazuje się obroną. 
Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli, 
w mieście Pana Zastępów, 
w mieście Boga naszego: 
Bóg je umacnia na wieki.

O Boże, rozważamy Twoją łaskawość 
we wnętrzu Twojej świątyni. 
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja 
sięga po krańce ziemi. 
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. 
Niech się weseli góra Syjon, 
niech się radują córki Judy 
z powodu Twoich wyroków! 
Obchodźcie Syjon dokoła, 
policzcie jego baszty. 
Przypatrzcie się jego murom, 
oglądajcie jego warownie, 
by opowiedzieć przyszłym pokoleniom, 
że Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków 
i że On nas będzie prowadził. (Psalm 48)

Gród Jego wznosi się na świętych górach,

umiłował Pan bramy Syjonu

bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.

Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,

miasto Boże.

O Syjonie powiedzą:

"Każdy człowiek urodził się na nim,

a Najwyższy sam go umacnia".

Pan zapisuje w księdze ludów:

"Oni się tam narodzili".

I tańcząc śpiewać będą:

"Wszystkie moje źródła są w tobie". (Psalm 87)

 

Wielki jest Pan na Syjonie,

wywyższony ponad wszystkie ludy.

Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszliwe,

ono jest święte.

Wysławiajcie Pana, naszego Boga,

padajcie przed podnóżkiem stóp Jego,

bo On jest święty.

Przemawiał do nich w słupie obłoku,

a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.

Boże, nasz Panie, Tyś ich wysłuchał,

łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
pokłon oddajcie Jego świętej górze,

bo Pan nasz i Bóg jest święty. (Psalm 99)

 

Modlitwa 1:

Wierny Boże, Ty nas zebrałeś jako małą wspólnotę Twojego Syna, która rozproszona jest po całym świecie. Dzisiaj dajesz nam święto naszej kapłańskiej rodziny z Góry Syjon, aby odnowić nas w miłości do naszego posłannictwa. Spraw, abyśmy upodobnili się do naszej Matki i Królowej i otwórz nasze serca, byśmy radośnie i z wiarą przyjęli dary, które dla nas przygotowałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa 2:

Boże, który jesteś święty i zamieszkujesz między swoim ludem, Ty również nas wzywasz, abyśmy byli święci i nieskalani przed Twoim obliczem. Prosimy Cię umocnij swą łaską naszą wolę w dążeniu do świętości, abyś miał zawsze godne mieszkanie miedzy nami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśni:

Upadnij na kolana (1, 2, 4)

Idzie, idzie Bóg prawdziwy (1, 2, 4, 5)

Kłaniam sie Tobie (1, 2)

Twoja cześć chwała (1, 2, 12)

o. Kentenich
Boża dłoń dotyka nas także bezpośrednio, dłonią drugiego człowieka.
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
W roku 1940, matki utworzyły Szensztacką Ligę Matek. Jej specyficznym celem jest urzeczywistnienie chrześcijańskiego ideału kobiety i matki, pierwszym obszarem apostolskim jest kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego w Chrystusie.

Czytaj więcej
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków