PL EN DE ES FR IT RU FI
2014

MOTTO:     Twoje przymierze - naszą misją!    

 LOGO JUBILEUSZOWE:  

 

DOKUMENT PROGRAMOWY z konferencji planowania obchodów 100-lecia Dzieła Szensztackiego, przygotowany przez 89 odpowiedzialnych z 32 krajów i członków Prezydium Generalnego Ruchu Szensztackiego (1-7 lutego 2009 r.).

Powołanie i skład KOMISJI 2014, kontakt

GŁÓWNE ZADANIA

Najnowszy, wspólny dla całego Ruchu w Polsce projekt na DRODZE 2014, to rozpoczęta w styczniu 2013 r. NOWENNA, którą przygotowujemy się do poświęcenia STATUY o. Józefa Kentenicha, Założyciela Dzieła Szensztackiego. Statua stanie przy Sanktuarium Wierności, pierwszym sanktuarium szensztackim w Polsce w Centrum Ruchu w Otwocku-Świdrze we wrześniu br.

Nowenna ma na celu pogłębienie  znajomości duchowej sylwetki o. Kentenicha, poprzez poznanie historycznych faktów z jego życia, które miały także bezpośrednie odniesienie do historii wspólnot szensztackich i całego Ruchu w Polsce.

Prezentujemy kolejne części nowenny od 18. stycznia br. Nowenne opracowuje s. M.Anastazja Komor.

INFORMATOR Komisji 2014  ukazuje się w formie elektronicznej 17.dnia każdego miesiąca. Celem INFO jest krótki przekaz wiadomości o przebiegu triennium w Polsce, o nowych projektach podejmowanych przy sanktuariach, w grupach szensztackich, w kursach lub przez osoby indywidualne.


Członkowie i wspólnoty Ruchu Szensztackiego w Polsce na drodze do jubileuszu 2014 podejmują szereg inicjatyw i projektów, które są wyrazem zaangażowania apostolskiego i osobistej pracy ascetycznej, mających swe źródło w codziennym życiu przymierzem miłości z MTA.

Projekty są systematycznie prezentowane w e-informatorze INFO 2014. Tutaj przedstawiamy zestaw projektów w kolejności ich zgłaszania do Komisji 2014, krótką charakterystykę i adresy internetowe, pod którym można się więcej o nich dowiedzieć. Informacje te mogą być skutecznym sposobem do wzajemego ubogacenia się i dalszych inspiracji. Wszystko dla naszej Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej!

Każdy dzień Triennium z MODLITWĄ PIELGRZYMKOWĄ i darem jubileuszowym!

Co złożę dzisiaj do stągwi? Jaki apostolski czyn podejmę dzisiaj?


Materiał I.  Dokument roboczy międzynarodowej organizacji jubileuszu (maj 2010)

Materiał II.  Na rozpoczęcie Triennium i Roku Sanktuarium (marzec 2011)

Międzynarodowa strona  Ruchu Szensztackiego - www.schoenstatt.org

Świadectwa, informacje, projekty, także z Polski - zajrzyj!

Poniższa informacja zawiera aktualne wiadomości na temat oferty dotyczącej wyjazdów pielgrzymkowych na uroczystości jubileuszowe w październiku 2014 r. do Szensztatu i do Rzymu. Jest 6 różnych możliwości, zróżnicowanych pod względem długości pielgrzymki i środków transportu. Oferta jest przygotowana przez Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe ARCUS z Bydgoszczy. Docelowa weryfikacja wszystkich możliwości będzie podyktowana ilością zgłoszeń. Termin przesyłana zgoszeń jest do 31 kwietnia 2013 r.

o. Kentenich
Miłość powinna rozpoczynać się w domu.
Beatyfikacja PK
Sługa Boży Józef Engling
Nasze wspólnoty
Akademia Rodziny
Dach Góra Chełmska
Kawiarenka dialogowa