PL EN DE ES FR IT RU FI

Strona główna

Centrum i kolebką Dzieła Szensztackiego jest sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Szensztat (niem.: Schönstatt), koło Koblencji nad Renem. Jest to mała kapliczka zajmująca niewiele metrów kwadratowych powierzchni. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą już z początku XIV wieku. Poświęcona św. Michałowi była pierwotnie kaplicą cmentarną starego klasztoru...

Czytaj więcej

Aktualności i wydarzenia

2015-07-23

"W dniach 16-19.07.2015 r. mieliśmy okazję wziąć udział w rekolekcjach organizowanych przez Szensztacki Instytut Sióstr Maryi przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku.

 Było to nasze pierwsze tego typu spotkanie z Panem Bogiem i innymi osobami chcącymi pogłębiać swoje więzi małżeńskie i rodzinne. Nasza przygoda z Szensztatem trwa dopiero od początku 2015 r., ale już teraz możemy doświadczyć wiele pozytywnych darów i łask, które otrzymaliśmy od Pana Boga i Maryi za pośrednictwem sióstr z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi."

- poniżej całe świadectwo Ani i Tomka Popielarczyków oraz Marzeny i Adama z Berlina

2015-07-12

Nasze rekolekcje odbyły się w dniach 3-9 lipca 2015 roku w Głotowie na Warmii. Przebywaliśmy w cieniu Sanktuarium pod wezwaniem Najświętszego Sakramentu i Krwi Pańskiej.

Wybraliśmy Warmię, bo zwycięski katolicyzm, bo Engling, bo Wyszyński, bo wspaniała przyroda...

 

 

2015-07-11

W dniach 5-9. lipca 2015 r. grupa dziewcząt z klas II - IV wraz z animatorkami i siostrami przeżywała swoje rekolekcje przy bydgoskim Sanktuarium Zawierzenia.

Tematem rekolekcji były słowa: "IDZIEMY... IDZIESZ Z NAMI?", które pomagały odkrywać dzieciom ich powołanie do stawania się apostołem poprzez czynienie dobra, dawanie dobrego przykładu, poprzez modlitwę i relacje z innymi. 

 

2015-07-10

Kolejny raz dziewczęta z całej Polski, należące do Ruchu Szensztackiego, uczestniczyły w swoich  rekolekcjach. Sanktuarium Wierności wypełniło się ich obecnością, pięknym śpiewem i entuzjazmem. Dziewczęta od 1 do 6 lipca 2015 r. podejmowały temat geniuszu kobiety w myśli założyciela Szensztatu, Ojca Józefa Kentenicha. Motto (NIE)IDEALNA – obrazowało świadomość dziewcząt, że są w drodze do stawania się  kobietą na wzór ideału, który widzą w Maryi.

2015-07-09

W dniach 26-30 czerwca 2015 r., odbyły się rekolekcje dla dziecięcej grupy – Apostołów Maryi. Wzięło w nich udział 36 dziewcząt. Motto rekolekcji Idziemy! Idziesz z nami?, było zaproszeniem do wspólnej drogi wiary, na której dzieci odkrywały dar dziecięctwa Bożego i powołania do świętości, a także znaczenia wspólnoty i jasno określonego celu.

Ponadto Apostołki odkrywały, że każdy człowiek niezależnie od wieku ma do spełnienia w świecie szeczególną misję.

o. Kentenich
"Miejsce, na którym stoisz jest ziemią świętą". Co to znaczy? Święta ziemia jest tam, gdzie Bóg wychowuje człowieka.
Sługa Boży Józef Engling
Nasze wspólnoty
Instytut Świecki Pań Szensztatu powstawał w latach trzydziestych XX w. i jest częścią Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego. W czasach nazistowskich część młodych członkiń Apostolskiego Związku Kobiet (jedynej żeńskiej gałęzi ówczesnego Ruchu Szensztackiego) zaczęło poszukiwać nowej drogi i formy życia...

Czytaj więcej
Akademia Rodziny
kawiarenka dialogowa
Info 2014